– Vi är så glada över det här priset, säger Eva-Lena Uhlin, undersköterska och såransvarig på infektionskliniken på sjukhuset i Karlstad.

Priset de fått heter Årets vägvisare i Värmland och är ett pris som delas ut till en verksamhet som gjort något som andra inom regionen borde följa efter. Det går inte att ta miste på hur stolt hon är över arbetet som började i juni 2017.

– Vi är en grupp med undersköterskor som arbetade fram den här metoden för att förebygga trycksår tillsammans med vår chef.

Förutom Eva-Lena som är specialist på sår så ingick också två undersköterskor specialiserade på kost och en som ansvarade för hjälpmedel. Deras arbete lade grunden till en metod som avdelningen arbetar efter sedan dess.

– Vi har inte orsakat ett enda trycksår här på de två år som gått sedan dess, säger Eva-Lena Uhlin och berättar att det handlar om att ha bra rutiner för att bedöma hur stor risk det är för varje patient att få trycksår, att se till att de äter bra och att de får rätt hjälpmedel.

– Sedan tror jag att det är bra att det är vi undersköterskor som ansvarar för det här. Vi är närmast patienterna och har bra koll.