Efter tio år som heltidsarbetande undersköterska och arbetsplatsombud på mitt jobb, en kommunal omsorgsverksamhet, har jag bestämt mig för att söka studieledigt för att plugga franska.

Jag vill göra det inte minst för att få lite vila från jobbet och alla problem jag fått hantera där. Ämnet jag vill läsa har ingenting alls med jobbet att göra.

Nu har jag stött på patrull hos arbets­givaren, som i och för sig säger sig inte kunna förhindra min ledighet, men som vill styra upp precis när denna ledighet ska tas ut och hur länge den bör få fortgå. De menar att mycket av min tid på jobbet gått åt till fackliga spörsmål och att det tar tid att lära upp en vikarie på min tjänst. Har arbets­givaren rätt att in i detalj bestämma när jag ska få studieledigt? Vilka regler finns på det här området?

/ Behöver en paus

Annett Olofsson jurist på LO-TCO Rättsskydd
SVAR: Regler om studieledighet finns i lagen om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. Enligt denna lag har arbetstagare rätt till behövlig ledighet från sin anställning för att undergå utbildning och några begränsningar i ledighetens längd finns inte. Arbetstagaren ska sätta upp studiemål och en tidsplan och har rätt till ledigt så länge som det är nödvändigt för att uppnå det uppsatta studiemålet.

Enligt lagen kan arbetsgivaren inte neka en arbetstagare studieledighet och kan inte i detalj bestämma när ledigheten ska tas ut. Däremot kan arbetsgivaren skjuta upp ledighet till en senare tid än arbets­tagaren begärt. Om arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal och vill skjuta upp ledigheten längre än sex månader fordras samtycke av det lokala facket. En arbetsgivare som bryter mot lagen kan bli skyldig att betala skadestånd till arbetstagaren.

I kollektivavtal kan det dock finnas bestämmelser som avviker från lagen.