Hur kan det komma sig att ett antal arbetsgrupper som arbetar natt på samma sjukhus har så olika arbetstider? Sjuksköterskor har 32 timmar/vecka, undersköterskor 36.33 timmar/vecka, servicevärdar 37 timmar/vecka och vaktmästare 38.25 timmar/vecka.

Det finns ett antal grupper som har mer arbetstid än vad Kommunal strävar efter. Det borde göras en undersökning om hur många grupper, till exempel vaktmästare, som inte har 36 timmar. Kommunal kunde då förhandla fram en jämlik arbetstid för alla de grupper som arbetar natt och har en arbetstid som överstiger 36.33.

Vissa vaktmästare har också olika titlar bara för att arbetsgivaren ska kunna använda arbetskraften maximalt antal timmar och slippa arbetstidsförkortning. Vill Kommunal göra något åt det här?

/ En förtretad sjukhusanställd

Jonas Nilsson ombudsman på Kommunal
SVAR: Arbetstidslagen reglerar att ordinarie arbetstid får uppgå till högst 40 timmar i veckan. Det vill säga, att arbetstidsmåttet för heltid är 40 timmar i veckan. Många fackförbund har dock via sina centrala kollektivavtal förhandlat fram arbetstidsförkortningar för exempelvis nattarbetare och har då, ur ett historiskt perspektiv, fått avstå löneökning till fördel för arbetstidsförkortning.

Olika fackförbund har förhandlat fram olika lösningar utifrån vad deras medlemmar haft för önskemål och prioriteringar och det är en anledning till att det ser olika ut. Det finns också möjlighet att lokalt förhandla fram lösningar som är bättre än centralt avtal, vilket i sin tur kan leda till ännu fler olikheter kring arbetstidsmåttet.

Du undrar om Kommunal vill göra något åt dessa variationer. Ytterst är detta en fråga för avtalsrörelserna, och medlemmarna på respektive avtal är de som har bäst kunskap om vad som behöver förändras i respektive avtal. Det gör man bäst genom att komma med avtalsförslag som sedan ligger till grund för avtalsförhandlingarna.

Min uppmaning är alltså att ni skriver avtalsförslag, så att de frågor du och dina kolleger tycker är viktiga lyfts fram. Du hittar mer information om hur man skriver avtalsförslag på kommunal.se/avtalsrorelser