– Arbetsgivaren har varit kanon och min chef har verkligen lyssnat på mig, säger undersköterskan Piritta Poroma.

Hon drabbades av psykisk ohälsa 2016. Då jobbade hon natt på ett äldreboende och återhämtningen fungerade inte.

– Jag sov dåligt på dagarna och hade svårt att vila.

Efter ett års sjukskrivning blev hon omplacerad till en dagtjänst på halvtid och sedan ett år tillbaka jobbar hon 78 procent. Piritta Poroma prisar kommunens rehabteam som sattes in tidigt för att stötta henne tillbaka i arbete. 

– Jag fick jättefin kontakt med kommunens rehab-samordnare som också är fysioterapeut. Hon drog med mig ut på promenader och jag fick prata av mig med henne.

Piritta Poroma.
Piritta Poroma.

Äldreboenden toppar arbetsmarknadens sjukstatistik i hela landet, men det finns kommuner som lyckats vända utvecklingen. Pajala är en av dem. Mellan 2014 och 2017 har kommunen kapat sjukfrånvaron med 31 procent.

Varken arbetsgivaren eller facket kan peka ut en enskild framgångsfaktor. Men det handlar inte om minskad arbetsbelastning eller mer personal, snarare en ökad medvetenhet hos cheferna om arbetsmiljöns betydelse. 

– Kommunen har anställt en rehab-samordnare och hon har verkligen gjort stor skillnad, hon är jättefin mot de anställda, säger undersköterskan Jaana Friberg som är huvudskyddsombud för Kommunal.  

Äldreboenden har flest sjukfall.

Flest blir sjuka på äldre­boenden

Sveriges sjukaste jobb

Nyheter

2014 hade Pajalas äldreboenden nästan 160 sjukfall per 1000 sysselsatta, en siffra som ligger högt över snittet på den övriga arbetsmarknaden. Jaana Friberg tror att orsaken var hög arbetsbelastning i kombination med ett dåligt ledarskap. 

– Cheferna byttes ut ofta och det fanns ingen kontinuitet eller trygghet. 

I dag har arbetsgivaren sett över hur många anställda varje chef har ansvar för, och gett dem arbetsmiljöutbildning. 

– Vi trycker mycket på att de också har ansvar för den psykosociala arbetsmiljön, inte bara den fysiska, säger Mona Hannu, som är personalkonsulten vars insatser Jaana Friberg lyfter fram. 

De vi haft samtal med har sjukfrånvaron minskat för. Jag tror det är viktigt att visa att de är behövda.

Mona Hannu

Pajala har också gjort andra förändringar. Förutom att styra upp rehabiliteringen för långtidssjukskrivna och erbjuda omplaceringar, får de som varit sjukskrivna en mjukstart när de börjar jobba igen. Ingen schemaläggs förrän de är uppe i 50 procent.

Chefer uppmanas också att ha bättre koll på de korta sjukfallen. Anställda som är sjuka ofta eller långa perioder ska ha ett samtal med sin chef för att ta reda på vad som ligger bakom och ser om det behövs sättas in stöd.

Så många är sjuka där du jobbar

Sveriges sjukaste jobb

Nyheter

En del anställda har upplevt det som en kontroll, men Kommunal menar att det viktiga är att arbetsgivaren är tydlig med syftet – att undvika långa sjukskrivningar.

– De vi haft samtal med har sjukfrånvaron minskat för. Jag tror det är viktigt att visa att de är behövda, säger Mona Hannu.

Kommunal lyfter också fram att fler anställda har gått arbetsmiljöutbildningar och att arbetsgivaren har blivit bättre på att följa upp tillbud, det vill säga händelser som hade kunnat leda till personalskador.

Tidigare rapporterades bara några enstaka tillbud per år, förra året kom det in 36 stycken. Jaana Friberg säger att tillbuden tidigare sällan ledde till någonting, de hamnade bara i en byrålåda. 

– Nu går de direkt till personalenheten och man tittar till exempel på om arbetsrutiner behöver ändras, eller om det behöver göras prioriteringar av vilka arbetsuppgifter man behöver vara två på.

Frida Björnström.
Frida Björnström.

Frida Björnström är skyddsombud på äldreboendet Älvbacka, där sjukfrånvaro sjunkit till drygt fem procent. Hon är positiv till arbetsgivarens förbättringar, men påpekar att arbetsbelastningen i äldreomsorgen fortfarande är för hög. 

– Att sjukfallen har minskat tror jag också kan bero på att man inte litar på att man får ersättning från Försäkringskassan. Om läkaren skriver att du ändå har arbetsförmåga då kanske du måste byta jobb och det skrämmer många. Eller så säger de upp sig eller tar pension i förtid när de inte orkar och inte tror de får någon sjukpenning.