Vård- och omsorgen och särskilt äldreomsorgen skriker efter personal. De kommande åren ökar andelen äldre som behöver äldreomsorg kraftigt, samtidigt som många i personalen går i pension.

Enligt Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, behöver det rekryteras 136 000 undersköterskor och vårdbiträden fram till 2026.

Samtidigt vill allt färre läsa till undersköterska på gymnasiet. Skolverkets statistik över hur många som sökt Vård- och omsorgsprogrammet i första hand inför läsåret 2019/2020 visar att det är det program som minskar allra mest – 14 procent färre sökande mot året innan.

Det motsvarar 791 färre elever – från 5591 till 4800 personer. Sökanden till Barn- och fritidsprogrammet ökade däremot med sex procent – från 4996 till 5200 personer. Därmed har Barn- och fritid gått om Vård- och omsorg i popularitet.

Antalet sökande till Naturbruksprogrammet ökade något jämfört med förra året – från 3542 elever till 3600. Restaurang- och livsmedel minskade i stället något – från 1967 sökande till 1900.

Som helhet minskade antalet sökande till de yrkesförberedande programmen, efter att ha ökat de två senaste åren. Det populäraste bland de yrkesförberedande programmen är El- och energiprogrammet.

Den slutgiltiga statistiken publiceras i slutet på oktober.