Min dotter har sedan flera år en extratjänst inom äldreomsorgen. När jag läste om dessa extratjänster på Kommunals hemsida såg jag att de inte ger rätt till a-kassa, men däremot rätt till inträde till a-kassan.

Nu undrar jag om medlemskap i a-kassan kan vara till någon nytta för min dotter när hon har en extratjänst? Annars är det ju onödigt att betala a-kasseavgift, kan man tycka.

/ Undrande pappa

Theodor Berleen Danå försäkringsspecialist på Kommunals a-kassa
SVAR: Extratjänster liksom introduktionsjobb finansieras genom särskilt ­anställningsstöd och sådana arbeten får inte räknas med i ett arbetsvillkor enligt ­lagen om arbetslöshetsförsäkring. Motiveringen till det är att dessa tjänster till större delen finansieras av offentliga medel i stället för av arbetsgivaren.

Däremot ger sådana ­arbeten rätt till ­inträde i en a-kassa, eftersom det inte finns någon liknande begränsning vad gäller medlemskap. Allt arbete ger således rätt till inträde.

Extratjänsten ger alltså inte rätt till ersättning, men tid­en man innehar den får hoppas över när a-kassan prövar denna rätt. ­Beroende på vad som skedde innan man tillträdde extratjänsten kan det alltså ­finnas rätt till ersättning.

Om din dotter tidigare fått ersättning från a-kassa är det nästan alltid fördelaktigt att fortsätta vara medlem när hon arbetar på en extratjänst. Om hon inte får jobb efter extratjänsten kommer hon troligen bli inskriven i jobb- och utvecklings­garantin eller ett annat program hos Arbetsförmedlingen. Hon får då aktivitetsstöd från Försäkringskassan och ersättningen baseras på hennes tidigare ersättning från a-kassan. Den ersättningen är i princip alltid högre än grundbeloppet man får från Försäkringskassan, om man inte är medlem i en a-kassa.

Även om man aldrig fått ersättning från a-kassan kan det vara till nytta att bli medlem när man börjar på en extratjänst. Det krävs nämligen 12 månaders medlemskap för att få den högre inkomstbaserade ersättningen från Försäkringskassan, men det krävs bara sex månaders arbete i minst 80 timmar per månad för att få rätt till ersättning från a-kassan.

Exempel: En person som jobbar sex månader på en extratjänst och sedan sex månader på en annan tjänst som kan räknas med i arbetsvillkoret, får alltså högre ersättning. Detta om man blev medlem redan när extratjänsten började, jämfört med om man enbart varit medlem i sex månader. Förhoppningen med en extratjänst är ju att den ska leda till annat arbete när tjänsten är slut, även om det ju aldrig går att veta säkert i förväg.

Som du märker är det ganska snårigt med alla dessa program och anställningsformer som Arbetsförmedlingen erbjuder. Men även om anställningen i sig inte ger rätt till ersättning från a-kassan är det ofta fördelaktigt att vara medlem och är man arbetslös och funderar på att avsluta medlemskapet bör man alltid ringa a-kassan och dubbelkolla att ett avslutat medlemskap inte sänker ens ersättning.