Detta är en fråga som är jättejobbig för mig att skicka in, men jag mår ­dåligt av vad jag bevittnar.

Min vän och före detta kollega blev av med sin fasta tjänst på grund av arbetsbrist, på det bussbolag där vi båda varit anställda och där jag fortfarande jobbar kvar. Han får nu a-kassa på 100 procent, men jag vet att han även hoppar in som chaufför på ett annat bolag på timbasis. På annan ort. Det måste handla om svartjobb, så mycket har jag räknat ut. Det blir ju dessutom snedvriden konkurrens bussbolagen emellan.

Jag slits mellan min lojalitet gentemot vännen och min rättskänsla. Kan jag göra en anonym anmälan mot honom till a-kassan? Vilka blir följderna för honom om han befinns ha mörkat att han jobbar samtidigt som han får a-kassa? Han blir väl av med ersättningen, tänker jag, men handlar det om ett brott?

/ Tacksam för svar

Theodor Berleen Danå försäkringsspecialist på Kommunals ­a-kassa
SVAR: Det är möjligt att ge a-kassan ett anonymt tips, antingen muntligt eller skriftligt. Du behöver inte uppge något om dig själv. Om det visar sig att någon arbetat svart och samtidigt fått a-kassa blir den personen återbetalningsskyldig för tiden det betalats ut ersättning för. Dessutom kommer vi utreda om personen ska bli utesluten ur a-kassan.

Att arbeta svart och samtidigt ta ut a-kassa är något som särskilt tas upp i förarbetena till lagen om arbetslöshetsförsäkring, vilket talar för att man blir utesluten ur arbetslöshetskassan. Det kan också bedömas som ett bidragsbrott beroende på omständigheterna i ärendet.

Eftersom din vän eventuellt får fel ersättning och ersättningen finansieras av oss alla tycker jag du ska skicka ett tips, även om det kan leda till att vännen inte har rätt till ersättning. Du kan också tipsa Skatteverket om misstankar om svartjobb.