Det var efter förra sommarens extremvärme som det tvärvetenskapliga forskningsprojektet vid Göteborgs universitet drog igång. 438 utegårdar på förskolor i Göteborg har undersökts och ett tiotal förskollärare intervjuats, enligt ett pressmeddelande från Göteborgs universitet.

Det visade sig att en majoritet av förskolegårdarna inte har tillräckligt med skugga för varma dagar.

– Enligt lokalförvaltningen i Göteborgs stad bör varje barn ha 35 kvadratmeter att röra sig på. Det innebär en yta på 350 kvadratmeter för tio barn. Men under varma och soliga dagar när barnen behöver vara i skugga krymper denna yta, säger Oskar Bäcklin, masterstudent vid geografiprogrammet som varit med och gjort studien inom ramen för sitt examensarbete, i pressmeddelandet.

Många utegårdar har dessutom underlag av asfalt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar.

Oskar Bäcklin

Träd ger bäst skugga, men eftersom de tar tid på sig att växa upp är det en mer långsiktig åtgärd. Vissa förskolor satsar på parasoller, men de ger inte lika bra skydd mot solen och går lätt sönder.

Att hålla barnen inomhus är inte ett bra alternativ – barn behöver fysisk aktivitet och det är lättare att få det utomhus.

­­– Vissa av gårdarna jag tittat på har nästan ingen skugga alls. Många utegårdar har dessutom underlag av asfalt eller gummiliknande beläggningar, material som i sig kan bli heta under varma och soliga dagar, säger Oskar Bäcklin i pressmeddelandet.

Förskolepersonalen som intervjuats hade bra koll på vikten av att barn får i sig tillräckligt med vätska och inte är för mycket i solen. Men det är svårt för dem att få det att fungera när det finns så få skuggiga platser.

– Och barnen blir trötta när många barn måste leka långa stunder under samma träd. 

Nu ska forskarna gå vidare och specialstudera två förskolegrupper i Göteborg. Den ena gruppen har en utegård med mycket skugga, medan den andra har lite skugga.

Barnen kommer att få bära GPS och pulsmätare för att man ska kunna mäta hur utemiljön påverkar barnens fysiska aktivitet.