– För att sätta det i perspektiv har jag räknat ut vad skulle innebära i genomsnittlig ökningstakt. Då kan man se att kvinnors löner ökat med 3,6 procent under perioden medan männens löner ökat med 2,9 procent, säger John Ekberg, statistikansvarig på Medlingsinstitutet.

Löneskillnaden mellan kvinnor och män var enligt rapporten 10,7 procent 2018. I offentlig sektor var motsvarande skillnad 9,9 procent, och bryter man ner det på kommunerna har skillnaden gått ner till 2,8 procent.

Vid en standardvägning, där man tar hänsyn till utbildning, yrke, ålder, sysselsättningsgrad med mera är löneskillnaden på arbetsmarknaden totalt 4,4 procent. I kommunerna är motsvarande skillnad 0,3 procent. De skillnaderna brukar kallas en oförklarad löneskillnad.

– Det betyder inte att det inte finns förklaringar. Men det kan inte förklaras av de här faktorerna som ingår i en standardvägning, säger John Ekberg.

Den oförklarade löneskillnaden har sedan 2007 minskat med 2,1 procentenheter. I kommunerna har den minskat med 0,9 procentenheter.

Det går betydligt långsammare i arbetaryrkena än bland tjänstemännen, visar statistiken. Bland arbetare har skillnaderna minskat med 0,3 procentenheter sedan 2014. Hos tjänstemännen har skillnaden minskat under motsvarande period krympt med 1,9 procentenheter. Men löneskillnaderna är fortfarande större bland tjänstemännen.

Kvinnors lön i procent av männens 2018Fotnot: Här finns hela rapporten.