Region Östergötland har rekryterat cirka 355 undersköterskor till sommarvikariat. Men i början av juni saknas fortfarande cirka 35 undersköterskor. Ändå är bristen inte så stor, enligt HR-direktör Zilla Jonsson.

– Till viss del saknas erfarna undersköterskor, säger Zilla Jonsson.

Något som kan vara ett problem om delegation av läkemedel behöver göras vid brist på sjuksköterskor.

För att klara bemanningen kan sommarersättning även komma att erbjudas till undersköterskor. I Östergötland är det vanligtvis sjuksköterskor som får denna.

– Sommaren i vården är alltid skör. Just när det gäller undersköterskebemanningen så finns det en känsla för att det kommer att gå bra. Men osvuret är alltid bäst, säger Zilla Jonsson.

Hos Kommunal finns en oro för hög arbetsbelastning.

– Det är mycket dubbel- och extrapass hela året på vissa ställen. Det är alldeles för tight även om det anställs fler, säger Kristina Fingal Karlsson, ordförande för Kommunals sektion Landstinget Östergötland.

Biträden ska inte anställas när det saknas undersköterskor. Det är fack och arbetsgivare eniga om.

Men den policyn gäller inte alla regioner. Region Sörmland svarar att regionen i några fall kompletterat med sjukvårdsbiträden, även om rekryteringen av undersköterskor gått bra.

De regioner som i början av juni inte fyllt alla vikariat är Blekinge, Kalmar, Värmland, Gotland, Västernorrland samt Norrbotten där Sunderbyns sjukhus har vakanser. I Dalarna finns det enstaka luckor inom kirurgi samt medicin. Divisionscheferna hoppas lösa dessa på ”rimligt sätt”.

Västerbotten och Skåne kan inte svara på om det fortfarande finns behov av undersköterskor, men uppger att bemanningen är lägre under sommaren. Läget är oklart i Jönköping, Uppsala och Jämtland Härjedalen.

I Region Stockholm framträder en splittrad bild. Karolinska universitetssjukhuset har ingen övergripande siffra gällande vakansläget. Södersjukhuset som är det största akutsjukhuset uppger att bemanningen ser bra ut inför sommaren.

Det näst största akutsjukhuset Capio S:t Göran har inga vakanser inför sommaren, inte heller sjukhuset i Södertälje.

I Norrtälje är trycket på sjukhuset extra högt under sommaren på grund av ett stort antal fritidsboende. Där finns vakanta underskötersketjänster på vårdavdelningar, akutmottagningen, IVA och röntgen. Förhoppningen är att dessa ska fyllas.

Västra Götalandsregionen uppger att de inte har brist på undersköterskor till sommarens vikariat. Men att antalet sökanden varit färre än tidigare år.

Andra regioner som uppger att de inte har brist på undersköterskor är Gävleborg, Halland, Kronoberg, Västmanland samt Örebro.