Det var i förra veckan som ett antal medlemmar i två arbetsplatsklubbar inom Göteborgs spårvägar gick ut i ”facklig strejk” mot Kommunal, eftersom de menar att de förvägras att förhandla för de medlemmar som har valt dem. Kommunal svarade med att ta i från elva förtroendevalda sina fackliga uppdrag för att de ska ha brutit mot Kommunals stadgar och agerat illojalt med förbundet. Enligt avdelning Väst har de också trakasserat och hotat förtroendevalda och anställda. Det har tillbakavisats av flera av dem, som menar att de bara vill få arbeta fackligt på sin arbetsplats och lösa situationen.

Men nu slår två förtroendevalda inom samma sektion tillbaka. Pablo Cozzi, huvudskyddsombud vid Göteborgs spårvägar, bekräftar uppgifterna om hot.

– Man har blivit påhoppad och uthängd i sociala medier med namn och telefonnummer och allting, säger Pablo Cozzi.

Han säger att han upplevt konflikten så pass jobbig att han övervägde att lämna Kommunal helt och hållet.

– Nu har jag förtroende för Kommunal igen. Det beslut de har tagit, att frånta dem uppdragen, är ett svårt beslut att ta. Men Kommunal har verkligen tagit till sig alla de saker som har hänt och agerat korrekt.

Just korrektheten i Kommunals agerande ifrågasätts av dem vi pratat med som fråntagits sina uppdrag, ligger det ingenting i det?

– Det här har pågått i två år. I två år har avdelningen försökt prata med dem och lösa konflikterna.

Johannes Kvarnström och Gustav Landström, två av dem som fråntagits sina uppdrag, menar att de inte fått reda på grunderna för Kommunals agerande. Och att avdelning Västs uppgifter om att de uteblivit på möten de kallats till är lögn.

– De har hela tiden försvarat sig med att de inte blir kallade på möten. Det stämmer inte. Jag var på ett av de mötena, när avdelningen kallade alla arbetsplatsombud och skyddsombud på Göteborgs spårvägar, men de valde att inte medverka, säger Pablo Cozzi.

I höstas gjorde han och ett annat skyddsombud en 6:6a-anmälan, om arbetsmiljön, på grund av att flera förtroendevalda lämnat sina uppdrag på grund av de fackliga konflikterna.

– Arbetsgivaren har sagt att det här måste Kommunal lösa själva men när saker och ting sker på arbetsplatsen, oavsett om det gäller fackliga representanter eller inte, så är det ett arbetsmiljöproblem och arbetsgivaren är den som är skyldig att se till att arbetsmiljön är bra.

Arbetsmiljöverket har beslutat om ett föreläggande med vite om 150 000 kronor om inte arbetsgivaren senast den 30 september undersöker den organisatoriska och psykosociala arbetsmiljön. I nästa vecka ska de skyddsombud som finns kvar vid Göteborgs spårvägar inleda samverkan med arbetsgivaren kring denna fråga.

Ahmed Besirevic arbetar som bussförare på ett annat bussföretag, men sitter i sektionsstyrelsen för Trafik Väst. Han är också arbetsplats- och skyddsombud på sin arbetsplats, regionalt skyddsombud i avdelningen och arbetsmiljösamordnare inom sektionen. Enligt honom rör det här sig om en grupp med åsikterna långt åt vänster politiskt som inte vill acceptera hur saker går till i Kommunal. 

– Man måste acceptera varandra och inte hoppa på andra och använda sig av konstiga metoder. De som inte väljer att vara på deras sida blir uthängda och påhoppade. Antingen är man med det gänget eller så är man emot dem, säger Ahmed Besirevic.

Kärnan i konflikten handlar om vilka som ska få förhandla för personalen på Göteborgs Spårvägar. Ahmed Besirevic säger att förhandlingsmandat kan man få om man har gått utbildning till arbetsplatsombud och om man bedöms vara lämplig för det. 

– I deras värld har de bildat en klubb och då tycker de att de själva kan bestämma vilka som ska ha mandat. Det är inte så det funkar, säger Ahmed Besirevic. 

Han berättar att han själv har mandat att förhandla vissa saker på sitt företag men att det tog ett tag innan han fick det och att han tycker att det är helt i sin ordning eftersom det handlar om att man ska ha tillräckligt med kunskap för uppdraget. Han tycker att det är fel att det framställs som att Kommunal är emot det arbetsplatsnära fackliga arbetet.

– Jag känner inte igen den bilden. Är vi duktiga på att hantera frågor, då är de väldigt nöjda med att vi gör det. Kan du sköta saker på arbetsplatsen på ett bra sätt så överlåter de det mer än gärna. 

Det har även varit oklart för arbetsgivaren vilka som har mandat och inte från Kommunals sida, säger HR-chefen på Göteborgs Spårvägar, Malin Andersson.

– Vi har bett att få underlag från sektionen och avdelningen på vilka som har mandat att förhandla med oss, vi har tyckt att det varit otydligt. Vem ska jag träffa?, säger Malin Andersson som varit HR-chef sedan i april.

Innan de elva personerna fråntogs sina fackliga uppdrag hade hon begärt underlag från avdelningen för vissa av dem.

Var det företrädare för klubben?

– Jag vet faktiskt inte exakt vilka som är klubben och vilka som är de andra fackliga företrädarna. Under min tid här har vi inte fått in underlag på några nya personer. Däremot har vi fått mejl om att nu är de här personerna utsedda. Då har jag svarat att för att vi ska kunna kalla dem behöver vi de här underlagen först. Och det har vi inte fått så jag har inte kallat de personerna som angavs i det mejlet.

Ahmed Besirevic och Pablo Cozzi säger också att det fortfarande finns ett flertal valda arbetsplats- och skyddsombud kvar på Göteborgs Spårvägar, inte 2-3 som har påståtts. 

Ahmed Besirevic säger att även om han inte jobbar på Göteborgs Spårvägar, så har han bra insyn i företaget. Hans uppfattning är inte att de som fråntagits sina uppdrag har en majoritet av de anställda bakom sig.

– Medlemmarna är trötta på det här och tycker att de håller på som i en lekstuga. Jag tycker avdelningen och förbundet har varit lyhörda och tagit de här människorna seriöst, även i stunder där man kanske borde fått nog. Många medlemmar anser att det borde ha gjorts för länge sedan

Enligt honom är det flera personer som till och med har sagt upp sig från sina jobb för att de har blivit uthängda och trakasserade på sociala medier och inte orkat mer. Han själv var tidigare i år med om att en av de drivande, som då nyss valts in i sektionsstyrelsen för Trafik Väst, inför det första mötet skrev till Ahmed att han tänkte rikta en missförtroendeförklaring mot honom.

– Jag fick inget svar på varför och gick runt i flera dagar och mådde inte bra. Men han tog inte upp något på första mötet och i slutet frågade jag, men då sa han att det kommer på nästa möte. 

Men på nästa möte hade personen ångrat sig och sa att han tog tillbaka det. 

– Jag tycker det var ett väldigt underligt beteende och vet inte om syftet var att få mig ur balans. Folk har sagt till mig att jag kommer att få skit för att jag ställer upp i tidningen men det de säger är inte sant och jag tycker att det är bedrövligt om folk låter sig skrämmas av dras metoder.