Och Kommunal borde verka för en lagändring på området, enligt förslaget.

Motionen föll.

Däremot gick förbundsstyrelsen med på ett tilläggsyrkande om att utreda hur man ska få arbetsgivarna att stå för polisanmälan när en arbetstagare utsatts för hot och våld.

Detta är dessutom en punkt i Kommunals arbetsmiljöstrategi. Nu ska det alltså utredas hur detta ska gå till.