– Hur ska vi se till att resurserna räcker så att vi kan bygga ut välfärden, vi har drivit frågan stenhårt, det har blivit bättre. Men det räcker inte. Det behövs fler välfärdsarbetare i välfärden, inte färre.

Han föreslog att det ska finansieras av höjd statsskatt.

– Det är mycket bättre att ta in det i en stor härlig skattehöjning för de rika och ge det till välfärden än att ta det i kommunalskatt som drabbar vanliga LO-medlemmar.

Ett förslag som fick rejäla applåder.

Ni gör rätt när ni ringer, kontaktar och snackar, visar era medlemmar att det finns en bättre framtid än bruna krafter och främlingsfientlighet.

Karl-Petter Thorwaldsson

Karl-Petter Thorwaldsson anser att regeringens anslag till välfärden är bra, men att de inte räcker. LO vill att statsbidragen till kommuner och landsting höjs med 36 miljarder kronor per år de kommande tre åren:

– Sammanlagt över 100 miljarder fram till 2022.

Samtidigt som Karl-Petter Thorwaldsson la sig vinn om att hylla så många som möjligt av Kommunals yrkesgrupper och de insatser som görs varje dag hyllade han också Kommunals insatser i valrörelsen.

– Ni gör rätt när ni ringer, kontaktar och snackar, visar era medlemmar att det finns en bättre framtid än bruna krafter och främlingsfientlighet. Vi står upp för solidaritet och alla människors lika värde, sa Karl-Petter Torwaldsson och fick stående ovationer.