Det föreslås i en motion till Kommunals kongress i maj. Tanken är att göra verklighet av alla de förslag som Kommunal tagit fram i olika utredningar under årens lopp och bevisa att det fungerar. Samtidigt skulle en sådan verksamhet drivas med det vinsttak som riksdagen nej till i fjol.

Kommunals förbundsstyrelse avvisar förslaget. Skälen är flera. Framför allt anses fackets kärnuppgift vara att företräda arbetstagarnas intressen gentemot arbetsgivarna.

Utifrån detta ses fackets centrala uppgifter vara att organisera fler medlemmar, teckna avtal och företräda medlemmarna på arbetsplatserna. I en tid då både fackförenings- och partsmodellen utmanas är det viktigt för Kommunal att fokusera på dessa utmaningar, konstaterar förbundsstyrelsen.

Och tillägger att det finns många exempel som visar att det är svårt för en fackförening att bedriva kommersiell verksamhet samt att det skulle vara särskilt svårt inom verksamheter där fackföreningen organiserar arbetstagarna. Risk finns att rollerna att vara arbetsgivare och företräda arbetstagarna blandas.