Medlemmarna behöver en pension som går att leva på, därför borde avsättningarna till tjänstepensionen vara på samma nivå som för andra LO-förbund. Det krävs i flera motioner till kongressen i maj.

Men förbundsstyrelsen anser att löneutrymme inte ska avstås till den kollektivavtalade tjänstepensionen. Skälet är att många medlemmarna har osäkra anställningar på deltid med låga löner. Därför finns det inte utrymme att avstå löneökningar.

I stället ska den allmänna pensionen höjas, anser förbundsstyrelsen. Samtidigt svarar den att man också drivit krav på högre avsättningar till tjänstepension men fått nej, men lyckats få igenom andra villkorsförbättringar.