En arbetsgivare har personalansvar, arbetsmiljöansvar och skyldighet att betala ut löner. Om arbetsgivaren är ett företag finns lagstiftning som kan straffa arbetsgivaren om denna missköter sig.

Om arbetsgivaren råkar vara både brukare och arbetsgivare ser det dock annorlunda ut. Så är fallet med den brukare och tillika arbetsgivare som Kommunalarbetaren skrivit om vid ett flertal tillfällen. Jonas, som egentligen heter något annat, har under flera år struntat i att betala ut löner till flera av sina personliga assistenter. Han har också behandlat dem illa på olika sätt på arbetsplatsen.

Redan 2015 dömdes Jonas dåvarande företag i tingsrätten att betala ut närmare en halv miljon kronor till assistenter som inte fått ut löner och ersättningar. Tillståndet för ­företaget drogs också in av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

Jonas valde då att bli egen arbetsgivare och fortsatte sedan på samma sätt. Det är systemet med att vara egen arbetsgivare och samtidigt brukare som gör det möjligt att bryta mot regler på arbetsmarknaden utan att kunna stoppas. Trots att Jonas brustit grovt som arbetsgivare ett flertal gånger krävs inget godkännande från Ivo.

Nu har Jonas blivit dömd igen i tingsrätten. Han döms till att betala ut 200 000 kronor i uteblivna lön­er. Det är dock osäkert om det blir några pengar utbetalda, eftersom Jonas har stora skulder.

Rashita Chirakkal är en av de assistenter som arbetat hos Jonas. Hon beskriver att hon fortfarande lider av den ekonomiska skada hon åsamkats av Jonas.

Kommunal har under en längre tid försökt få regeringen att inse att också arbetsgivare som Jonas måste kunna kontrolleras och stoppas om de missköter sig, men ännu har inget hänt.

Det är inte rimligt att det finns en gråzon där en brukare som också är arbetsgivare gång på gång kan behandla anställda illa utan att stoppas. Det betyder att det går att missbruka systemet vilket är illa för de anställda.

Det är hög tid att det blir en förändring nu så att en som Jonas hindras att år efter år behandla sina anställda illa. Det räcker inte att regeringen säger att de ser problemet, de måste också föreslå åtgärder för att stoppa arbetsgivare som samtidigt är brukare och missköter sig.