– Tack gode gud, åh herre gud, säger en av dem som råkat värst ut, Rashita Chirakkal, och börjar skratta när hon får veta att hon har vunnit målet mot Jonas.

Enligt domen ska Jonas betala henne nästan 90 000 kronor, plus ränta, i utebliven lön, semesterersättning, ett utlägg samt skadestånd.

Brukaren Jonas, som egentligen heter något annat, fortsätter att låta flera av sina personliga assistenter arbeta utan lön, helt eller delvis. På tisdagen döms han i åtta olika fall.

I några av fallen har det inte gått att bevisa alla timmar assistenterna inte fått lön för, i ett fall nekas skadestånd för brott mot kvittningslagen och i ett annat ersättning för bonuslön, men i övrigt går domstolen helt och hållet på Kommunals och LO-TCO Rättsskydds linje och ger assistenterna rätt.

– Det här visar att man inte kan bete sig hur som helst som arbetsgivare. Vi ska se honom som arbetsgivare, inte som brukare, säger Kommunals ombudsman Margaretha Johansson i en kommentar.

Hon säger att Kommunal har försökt förmå regeringen att göra något, hittills utan resultat.

– Det är något fel i systemet när det kan bli så här. Man måste se över systemet med när man är brukare och tillika arbetsgivare. Men sparkar man på den här stenen tillräckligt länge så är det till slut någon som vaknar. För det här ett exempel som verkligen är skrämmande, säger hon.

2016 dömdes Jonas före detta assistansföretag Simplify AB att betala uppemot en halv miljon kronor till assistenter som inte fått ut lön och ersättningar. Tillståndet drogs in av Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, men då fortsatte han i stället att anställa assistenter som ”egen arbetsgivare”.

Mönstret från Simplify-tiden går igen. När de personliga assistenterna inte lyckats följa hans anvisningar till punkt och pricka om hur till exempel en kopp te ska tillredas skäller han ut dem, förnedrar dem och anser att de därmed inte har rätt till lön och/eller andra ersättningar. Han kallar det  för ”kvittning”. De flesta assistenter försvinner efter bara några dagar.

Totalt har Kommunal fått in över 50 ärenden om Jonas och/eller Simplify sedan 2012. Alla har inte kunnat prövas rättsligt på grund av att de kommit för sent. 33 av dem har gått till domstol, och i samtliga fall hittills har assistenterna fått rätt.

Det är systemet med egen arbetsgivare som faktiskt gör det möjligt för Jonas att fortsätta bryta mot alla möjliga regler och avtal på arbetsmarknaden. Trots att detta har hänt flera gånger betalar Försäkringskassan ut assistansersättningen till honom. Som egen arbetsgivare krävs inga tillstånd från Ivo.

Kommunal har de senaste månaderna fått in tre nya fall som sannolikt också kommer att bli föremål för rättslig prövning så småningom.

Förutom de uteblivna lönerna och skadestånd ska Jonas betala assistenternas rättegångskostnader på sammanlagt över 800 000 kronor för sju av assistenterna. I ett fall fick parterna stå för sina egna rättegångskostnader. Eftersom assistenten inte längre är medlem i Kommunal tvingas hon därmed stå för kostnaderna själv.

När domarna nu har fallit är det ändå inte säkert att de åtta assistenterna får alla de pengar Jonas är skyldig dem. Han har sedan tidigare stora skulder. Om någon av parterna överklagar domen fortsätter den rättsliga processen. När domarna vunnit laga kraft kommer han sannolikt att begäras i konkurs.
Kommunalarbetaren har sökt Jonas juridiska ombud, Torbjörn Olsson, för en kommentar men har inte lyckats nå honom.