I dag har Kommunal ingen stark, visionär fråga som vi strider för. Vissa skulle hävda att heltidfrågan är en sådan fråga. Till viss del har de kanske rätt, men som det ser ut i dag med en medlemsstatistik som pekar nedåt, behöver förbundet åter presentera en stor vision. Det duger inte med att säga att vi hjälper dig att få upp din lön med några hundralappar. Vi måste tänka större, och längre än så.

Att presentera ett långsiktigt mål om att förändra heltidsmåttet är den idé som Kommunal saknar. I dag, med heltidsfrågan, säger vi ”Du ska jobba mer!” men vi borde säga ”Du ska ha den lön du förtjänar och orka jobba hela ditt yrkesaktiva liv!”.

Vi måste våga ta täten, för våra medlemmar, för Sveriges framtid.

Om vi ror iland en justering av heltidsmåttet så kommer också heltidsfrågan att lösa sig. Vi kommer också på så sätt att minska arbetslösheten och bidra till att fler får en lön som man kan leva på. På sikt är jag övertygad om att sjukskrivningarna kommer att minska, bland annat för att man får möjlighet till en bättre återhämtning.

Låt mig bemöta några motargument. ”Om vi börjar jobba med heltidsmåttet nu så kan det slå illa för den som i dag jobbar deltid, och kanske inte kan gå upp i lön till motsvarande heltidsarbetare i dag.” Svaret på det påståendet är relativt enkelt. I dag har alla en lön som grundas på en heltidslön, med andra ord är det inget problem då man använder heltidslönen som utgångspunkt.

”Det kommer att kosta väldigt mycket pengar!” Ja! Det kommer inledningsvis att kosta pengar. Men när fler börjar jobba, och jobbar effektivare så kommer man också att tjäna in mer pengar i form av ökad produktion och ökad skatteinbetalning. Fler som tjänar mer leder till ökad konsumtion vilket resulterar i ökad produktion vilket skapar fler jobb och så fortsätter spiralen.

Jag tror att Kommunals medlemmars överlevnad hänger på att vi lyckas med en justering av heltidsmåttet, om inte vi tar taktpinnen och börjar jobba för drägliga villkor och rätten att kunna hålla hela sitt yrkesliv vem ska då göra det?

Om inte vi står på barrikaderna och slåss för våra medlemmar och strider för förutsättningar till att göra ett bra jobb, vem gör då det?

Vi måste våga ta täten, för våra medlemmar, för Sveriges framtid och för en bättre morgondag! Därför har jag i en motion som ska tas upp på Kommunals kongress yrkat att kongressen fastslår ett långsiktigt mål om att sänka heltidsmåttet.