Siffrorna avser medellöner (i kronor) för undersköterskor och sjuksköterskor utan specialistutbildning.