– Den lägre bemanningen har gjort att medlemmarna upplever både psykisk och fysisk stress, säger Therese Ekelöv, regionalt fackligt ombud för Kommunal, till Kristianstadsbladet.

KSAB förlorade den senaste upphandlingen, men då den har överklagats har avtalet förlängts i fler omgångar tills tvisten är löst. Det råder fortfarande osäkerhet om framtiden för verksamheten och företaget har valt att inte ersätta de sotare som sagt upp sig.

De sotare som stannat kvar har nu varit varslade i två år, och menar att arbetsbelastningen är alldeles för hög.

Therese Ekelöv påpekar att KSAB fortfarande måste ta sitt arbetsmiljöansvar, men säger att de anställda också vill ha en tydlighet från kommunen hur verksamheten ska drivas.

– Kristianstads kommun borde också ta sitt ansvar och ha intresse av att verksamheten funkar. Jag har fått till mig att sotningen inte kan utföras som den ska på grund av för hög arbetsbelastning och då riskerar tredje man att drabbas, säger hon till Kristianstadsbladet.