Problemet med den överfulla akutmottagningen har pågått sedan i höstas. Eftersom det saknas vårdplatser blir inläggningsklara patienter kvar på akuten. 24 timmar är inte ovanligt, men upp mot 30 timmar förekommer också.

– Vi kan inte ge samma vård som avdelningarna kan. Det är en ökad risk för fallskador, trycksår, ökad oro och förvirring för de där sköra äldre dementa patienterna. Vi har inte mat att kunna erbjuda patienter som ligger över 30 timmar. De får i bästa fall en macka, om det har räckt, säger Gry Östling, skyddsombud för Kommunal på akuten på Akademiska sjukhuset.

Hon säger att det sliter på personalen, som både får mer patienter att ansvara för utan att få ökad bemanning, och som känner sig otillräckliga och får samvetsstress gentemot patienterna.

– Det är en stress som leder till ohälsa och sjukskrivningar. Och sen söker man oftast nytt jobb, säger Gry Östling.

Hon berättar att vårdavdelningarna i snitt har 5-8 patienter per team, medan en sjuksköterska och en undersköterska på akuten vårdar i snitt 30 patienter.

– Och då har vi ett inflöde av nya patienter också. Risken är att de nya patienter som kommer in inte prioriteras i tid och får hjälp.

På akuten finns det tre toaletter – som kan behöva delas mellan 60 patienter.

Man vet att när de här sms:en skickas ut är det på grund av ansträngt läge och hög belastning. Då vet man att det beror på att patienter som ska läggas in är kvar.

Gry Östling

Den hårt pressade situationen gör att få vill komma in och ta extra pass. Gry Östling berättar att de skickar ut sms när det behövs personal, som går ut till ungefär 100 personer. Det vanliga numera är att ingen svarar.

– Man vet att när de här sms:en skickas ut är det på grund av ansträngt läge och hög belastning. Då vet man att det beror på att patienter som ska läggas in är kvar. Det är ganska farligt, om det skulle bli en särskild händelse, då är vi tvungna att skicka ut sms för att få in folk. Då undrar jag om det kommer tas på allvar den dagen det skickas ut, säger hon.

Bristen på vårdplatser beror på brist på personal – eller personalflykt, som Gry Östling kallar det. Hon säger att en stor del av det handlar om att en poängmodell som gav arbetstidsförkortning togs bort för både undersköterskor och sjuksköterskor.

– Vi har ingen återhämtning längre.

Dessutom har Region Uppsala fört en kampanj mot att ta in hyrsjuksköterskor, vilket kritiseras för att ha bidragit till de många stängda vårdplatserna.

– Jag förstår på lång sikt att man strävar efter det, men det enda de kan göra nu är att öppna upp vårdplatser och bemanna med hyrpersonal. Det är en akut lösning och det behöver de göra nu, säger Gry Östling.

Men hon menar att det är lika stor brist på undersköterskor.

– Det är lättare att rekrytera undersköterskor men vi är fortfarande människor och vi har en fritid och familj och har ledigt från jobbet. I början har man ofta känslan att man ska jobba på och ta extrapass, men nu finns det ingen som orkar.

Vi håller nu på och tittar på om lasarettet i Enköping kan bli en avlastning för Akademiska sjukhuset. Där finns det delvis lediga vårdplatser.

Malin Sjöberg Högrell

Kommunal och Vårdförbundet har lagt en gemensam anmälan om krav på åtgärder från arbetsgivaren, en så kallad 6.6a-anmälan. I den kräver de båda fackförbunden att arbetsgivaren organiserar arbetet så att det inte uppstår risker för ohälsa och att personalens hälsa kopplat till den höga arbetsbelastningen utreds och nödvändiga åtgärder vidtas.

De kräver också att arbetsgivaren kommer till rätta med situationen där patienter blir kvar på akuten lång tid efter att de är färdiga att läggas in på en vårdavdelning. Arbetsgivaren har till den 20 mars på sig att svara och om skyddsombuden inte är nöjda kommer anmälan gå vidare till Arbetsmiljöverket.

Det har också gjorts en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, om brister i patientsäkerheten. Enligt Gry Östling fick Akademiska sjukhuset 2017 kritik från Ivo för liknande brister som nu.

Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, säger till UNT att hon har förståelse för att skyddsombuden gjort en anmälan.

– Det har varit ett svårt läge med färre tillgängliga vårdplatser jämfört med för ett år sedan, vilket påverkar akuten negativt. Sjukhusledningen har mycket fokus på vårdplatsfrågan, och den måste lösas, säger Anette Skoglund till UNT.

Ordföranden i sjukhusstyrelsen, Malin Sjöberg Högrell (L), säger till UNT att situationen är allvarlig.

– Vi håller nu på och tittar på om lasarettet i Enköping kan bli en avlastning för Akademiska sjukhuset. Där finns det delvis lediga vårdplatser. Sjukhuset har också börjat köpa vårdplatser för eftervård som innebär att patienterna inte ligger kvar på Akademiska sjukhuset, säger Malin Sjöberg Högrell till UNT.