Alla förskolor är skyldiga att anmäla till huvudmannen, det vill säga kommunen eller det privata förskoleföretaget, om personal misstänks ha kränkt ett barn i förskolan. Även personal är skyldiga att anmäla om de får veta att ett barn kränks. Det säger skollagen. Men KA:s granskning visar att i sex av tio kommuner kom det inte in en enda anmälan 2017.

– Det är oerhört allvarligt om barn kränks i förskolan utan att det över huvud taget uppmärksammas, och att man inte anmäler det, säger Elisabeth Dahlin.

Hon påpekar att det är särskilt allvarligt när det gäller i förskolan eftersom det handlar om små barn som är särskilt utsatta.

– De kanske inte kan förklara vad de har varit med om, eller ens förstå vad som har hänt.  Här har alla vuxna i förskolan ett särskilt stort ansvar.

Vad är en kränkning?

Kränkningar i förskolan

Nyheter

Skyldigheten att anmäla en misstänkt kränkning gäller också personalen i förskolan, även måltidspersonal och städare. Det tycker man på Barnombudsmannen är bra. Men då gäller det också att huvudmännen tar sitt ansvar och ser till att det finns bra rutiner, att personalen får den utbildning de behöver och att huvudmannen arbetar med uppföljning, påpekar Elisabeth Dahlin.

– Och den granskning som ni har gjort visar ju att så faktiskt inte är fallet.

Barnombudsmannen menar att det vilar ett tungt ansvar på huvudmännen.

– All personal vill ju göra ett bra jobb, men vet du inte om att du ska anmäla så är det inte lätt att göra rätt. Är det brist på information och rutiner så hjälps det inte att vi har lagar. Huvudmännen måste se till att personal har de verktyg som behövs.

Så många kränkningar anmäldes i din kommun

Kränkningar i förskolan

Nyheter

KA:s granskning visar också att det kan finnas ett samband mellan hög arbetsbelastning och fler anmälda kränkningar. Förskolan är en pressad sektor med höga sjuktal och stora barngrupper. BO, som länge krävt att arbetsmiljölagen också ska omfatta barn i förskolan, menar att arbetsgivarna måste se till att förskolan är en trygg plats för barnen.

–  Om personer är under stark stress kan det leda till ett oönskat beteende gentemot barnen. Här måste huvudmännen ta sitt ansvar.

Förskolepersonal vittnar om att den som anmäler en kränkning kan råka illa ut och ses som besvärlig. Därför törs man inte alltid säga något till sin chef. Men Elisabeth Dahlin menar att arbetsgivaren måste se till att det är en rutin att anmäla alla misstänkta kränkningar.

– Inget enda barn ska behöva kränkas i förskolan, säger hon.

Anna Klit.

Anna larmade – och blev av med jobbet

Kränkningar i förskolan

Nyheter

På BO tycker man att det är väldigt bra att KA har granskat kränkningarna i förskolan. Nu krävs en förändring.

– Det allra första som måste ske nu är att huvudmännen faktiskt granskar hur det ser ut på de förskolor de har ansvar för. De måste ta reda på om personalen vet hur de ska göra, och om det finns det bra rutiner.

BO anser också att huvudmännen bör titta på hur många anmälningar som görs på varje förskola.

– Finns det väldigt få anmälningar finns det verkligen anledning och gå vidare och titta på varför det ser ut så.

Kan det inte vara så att många förskolor har en bra verksamhet där barnen inte utsätts för kränkningar?

– Det är klart att det kan finnas väldigt bra förskolor och det är jättebra om det inte förekommer några kränkningar. Men det kan också handla om att man inte vet vad som ska anmälas och där är det viktigt att personalen får utbildning.