I många av de kommunerna jobbar man också varannan helg. En av de kommuner som både har varannan helg och delade turer är skånska Landskrona.

– Jag hade bättre schema när jag jobbade på ett boende för några år sedan, säger undersköterskan Claudia Vergara, som nu jobbar i hemvården i Landskrona.

Så ser det ut i din kommun

Arbetstider

Kommunalarbetarens enkät till 301 fackliga sektioner inom Kommunal visar att i 67 procent av kommunerna finns delade turer. Och i ungefär var tredje av dessa kommuner ökar dessutom de delade turerna, enligt Kommunals fackliga företrädare.

När KA gjorde en motsvarande undersökning 2013 var det 90 procent av kommunerna som då hade delade turer.

Vi har också frågat om hur vanligt det är med varannan helg på schemat i äldre- och funktionshinderomsorg. 83 procent av kommunerna har scheman med varannan helg, i hälften av de kommun­erna har det dessutom blivit vanligare de senaste fem åren.

I 59 procent av kommunerna har man både varannan helg och delade turer.

 

 

En delad tur i Landskrona innebär att man jobbar mellan klockan 7 och 11 på förmiddagen och sedan mellan klockan 15.30 och 22.00 på kvällen. Hemvårdsgruppen i område centrum i Landskrona hade fler delade turer för några år sedan. Men helst skulle de vilja bli av med dem helt och hållet.

– Delade turer förstör en hel dag, säger vårdbiträdet Josefin Odeborg.

Claudia Vergara som dessutom ofta jobbar dagen efter den delade turen fyller i:

– Man måste kunna göra bättre schem­an för varje person.

Klockan börjar närma sig tre på eftermiddagen. Claudia Vergara ska ge sig bort i regnet till kaféverksamheten de ordnar en gång per månad för de äldre och hämta Evy Lindgren och sedan rulla hem henne till lägenheten mittemot polishuset.

Evy Lindgren konstaterar nöjt att hon vann dagens Yatzy på kaféet. Claudia hjälper henne från rullstolen till fåtöljen i vardagsrummet. Det behövs ingen smörjning av fötter i dag.

– De är så duktiga, säger Evy Lindgren om personalen i hemvården.

Claudia Vergara, Josefin Odeborg och Hana Hourani.

Enligt Socialstyrelsens senaste undersökning fick också centrum Landskrona ett högt betyg när det gäller bemötande. 98 procent av brukarna svarade att de alltid får ett bra bemötande, på nationell nivå är motsvarande siffra 73 procent.

Hade bemötandet varit ännu bättre om era scheman och arbetsvillkor var bättre?

– Oavsett alla bekymmer vi har så låter vi aldrig det gå ut över brukarna, säger under­sköterskan Hana Hourani.

I Landskrona råder det delade meningar om de delade turerna blivit fler eller färre. Fler säger Kommunal.

– Det är grupper som tidigare inte har haft delade turer som nu har fått det, ­säger Annette Andersson, sektionsordförande i Landskrona.

Jag skulle vilja anlägga ett genusperspektiv på detta också. Hade manliga yrken accepterat att jobba varannan helg?

Annette Andersson, Kommunal

Men Anna-Lena Hesselroth, HR-chef på omsorgsförvaltningen, visar siffror som pekar på motsatsen. 2016 hade 64 procent av de anställda delade turer på sina scheman mot 55  procent 2019. Å andra sidan är antalet delade turer per person och vecka de samma nu som 2016.

– Men jag blir lite förvånad när Kommunal säger att det har ökat, säger Anna-­Lena Hesselroth.

Agneta Jöhnk, SKL.

”Delade turer inget vi är stolta över”

Arbetstider

Annette Andersson säger att det blivit något bättre sedan i november då hon besvarade enkäten men att det ändå inte är bra.

– En delad tur på fyra veckor är en för mycket.

Kommunal och Landskrona kommun har ofta svårt att komma överens när det kommer till scheman och arbetstider. För ett par år sedan sade Kommunal upp ett avtal de hade med kommunen om så ­kallade arbetstidsmodeller, med till exempel flytande tid och timbanker, för att medlemmarna inte tyckte att det fungerade. Och när det gäller heltidsfrågan går det trögt.

Annette Andersson tror inte att heltid som norm kommer att vara verklighet i Landskrona 2021, något som Kommunal och SKL kommit överens om på nationell nivå för alla kommuner.

 

 

Varannan helg var på väg bort för ett tiotal år sedan, då många gick över till att jobba var tredje helg i stället. Men nu tycks det vara tillbaka på bred front.
I Landskrona har nästan alla arbetsgrupper varannan helg, enligt Annette Andersson. För några år sedan hade många var tredje helg.

Varför kommer det tillbaka?

– När man slimmar organisationen så mycket blir det varannan helg. Men jag skulle vilja anlägga ett genusperspektiv på detta också. Hade manliga yrken accepterat att jobba varannan helg? Det tror jag inte, säger Annette Andersson.

Vi frågade också sektionerna om arbetet för att få heltid som norm påverkat scheman, eller om det är andra orsaker som gör att delade turer och varannan helg ökar, där det gör det.

Här svarar 15 procent av Kommunals sektioner att varannan helg har ökat för att möjliggöra heltidsarbete. Men fler, 23 procent, svarar att ökningen har andra orsaker. När det gäller delade turer är det 12 procent som ger heltidsfrågan skulden för ökningen medan 21 procent menar att det är andra orsaker.

Så gjordes undersökningen

Vi skickade ut en enkät till alla Kommunals sektioner där kommunanställda medlemmar i äldre- och funktions­hinderomsorg finns, 301 stycken. Vi fick svar från 250 av de sektionerna (83 procent).

I några kommuner finns flera sektioner, som vi då räknat ihop till ett svar, och sammanlagt har vi svar som täcker in 243 kommuner
(84 procent).