Så gjordes undersökningen

Vi skickade ut en enkät till alla Kommunals sektioner där kommunanställda medlemmar i äldre- och funktions­hinderomsorg finns, 301 stycken. Vi fick svar från 250 av de sektionerna (83 procent).

I några kommuner finns flera sektioner, som vi då räknat ihop till ett svar, och sammanlagt har vi svar som täcker in 243 kommuner
(84 procent).