Delade turer innebär att arbetsdagen delas upp i minst två pass. Arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting har tidigare inte velat kännas vid någon ökning av dela de turer (läs intervju med Ingela Gardner Sundström via länk till höger).
  Nu kan KA visa svart på vitt:
 • 90 procent av vård- och omsorgssektionerna säger att delade turer förekommer. I vår förra undersökning 2010 svarade 75 procent av sektionerna att medlemmarna hade delade turer.
  • Sex av tio säger att det ökat sedan 2010.

Kommunal har lyft frågan om delade turer i flera avtalsrörelser, så även i år. Facket vill begränsa arbetsgivarnas möjligheter att lägga ut delade turer. Kommunal och SKL arbetar med frågan i en arbetsgrupp, men än finns inga resultat.
  Förklaringarna till ökningen varierar, nedskärningar anges ofta som ett skäl.
  ”Man har minskat med så mycket personal ute i vården så våra medlemmar har ingen fritid längre utan det handlar bara om att jobba, jobba, jobba.”
  Så skriver Jessica Björk från Kommunals sektion i Motala, i KA:s enkät. 

Kommunen erbjuder önskad sysselsättningsgrad och då har de delade turerna ökat.
  – Vi lade en 6.6a-anmälan (enligt arbetsmiljölagen) för att vi såg att korttidsfrånvaron ökar. Plus att man tar enstaka semesterdagar för att hinna återhämta sig. Det är inte bara delade turer utan schemat är så pressat idag. Det handlar om att få ut så mycket som möjligt av personalen.
  – Vi ser med spänning fram emot avtalsrörelsen. Det här har smugit sig in och nu måste vi verkligen ta tag i detta. Vi ser att ungdomar inte söker sig till omsorgen idag.
  Ett fåtal väljer delade turer själva, enligt Jessika Björk. Men för de flesta innebär det ohälsa.
  – Man är mentalt på arbetsplatsen precis hela dagen.
  Inom LSS förekommer också delade arbetspass, men då är det jourersättning för tiden mellan passen, säger Jessika Björk.

I Strömstad är personalen inte tvungen att lägga delade turer, men en del gör det för att få jobba var tredje helg istället för varannan, säger sektionens Merry Johansson.
  Här ökar delade turer framför allt för timvikarier. Flera sektioner vittnar om samma sak.
  – De är tyvärr tvungna att ta detta för annars får de inte tillräckligt med timmar som de kan leva på. Trycket ligger på morgonen och kvällen och då tar man in vikarier, säger Merry Johansson.
  – Från fackligt håll tycker vi inte att det är bra, men tyvärr accepterar många vikarier detta eftersom de är glada att de får jobb, säger hon.
Arbetsmiljöverket har inte hunnit gå vidare med Motalas 6.6a.

Centralt hänvisar Arbetsmiljöverket till Stressforskningsinstitutet. Professorn Torbjörn Åkerstedt har inte tittat närmare på delade turer, men i rapporten ”Vad kännetecknar bra och dåliga skiftscheman?” slår forskarna fast att delade turer bör undvikas.
  – Vi har gjort en studie av vilka arbetstider som finns i Sverige och vilka problem de utgör. Då kommer delade turer på andra plats i jävlighetsligan.
  Det enda som anses värre är kort framförhållning, att exempelvis bli inringd med kort varsel. Nattarbete hamnar långt ner på listan.
  – De som har delade turer tycker att det är ett stort problem i deras liv, säger Åkerstedt.

KA:s kartläggning  

• Så svarade sektionerna - se grafik här.
• Så ser det ut i din kommun -
läs hela listan här (i PDF-format).

Delade pass även i trafikbranschen

Delade turer är en arbetsdag uppdelad på minst två pass.?
Det är tillåtet för arbetsgivaren så länge arbetstidslagen och regler om dygnsvila följs.
Delade turer är vanligt även bland bussförare. Det visade till exempel vår undersökning 2010, då trafikarbetsplatserna var den tredje vanligaste typen av arbetsplats för delade turer. Äldreomsorg toppade före handikappomsorg.
Då svarade 75 procent av Kommunals sektioner att delade turer förekommer.
Kommunal kräver i avtalsrörelsen att kommunerna endast i begränsad omfattning ska få använda delade turer.