Hon tror att det finns förklaringar till att det ser ut som det gör, men säger samtidigt att kommunerna måste jobba mer med förläggningen av arbetstider för att se till att vara attraktiva arbetsgivare.

– Delade turer är ingenting som vi är ­direkt stolta över, säger Agneta Jöhnk, som är chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.

Claudia Vergara hjälper Evy Lindgren.

Delade turer i två av tre kommuner

Arbetstider

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund väljer att se positivt på resultaten i KA:s undersökning. Att det är 67 procent av kommunerna som nu har delade turer mot 90 procent 2013 visar att något har hänt, säger hon.

– Sedan kan man alltid önska att det går fortare, men jag tycker ändå att så länge man förflyttar sig och utvecklingen går åt rätt håll så är det positivt.

I avtalsrörelsen 2013 kom Kommunal och SKL överens om att avtalet skulle vara ett stöd i kampen mot delade tur­er. Förutom att det skrevs in i avtalets allmänna bestämmelser att man ska eftersträva en sammanhållen arbetstid gjordes en så kallad protokollsanteckning om att arbetsgivarna om möjligt ska minimera delade turer, och uppmanade lokala fack och arbetsgivare att upprätta handlingsplaner över hur man skulle gå till väga. Den anteckningen är numera bort­tagen.

– Det var en förhandlingslösning som behövdes 2013. Skrivningen i Allmänna bestämmelser, om sammanhållen arbetstid, är mycket starkare, säger SKL:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg.

När KA frågade Kommunals sektioner hösten 2014 hade 60 procent av kommunerna då inte upprättat några handlingsplaner,  ett och ett halvt år efter proto­kollsanteckningen.

Lenita Granlund.

Lenita Granlunds förklaring till att anteckningen är borta är att detta var avsett för avtalsperioden 2013–2016 och att det just skulle vara ett lokalt arbete.

– En orsak till att delade turer ändå minskat är att man aktivt arbetat med dessa handlingsplaner som upprättades under avtalsperioden, säger hon.

Visar inte vår undersökning att det skulle behövas mer om detta i avtal, inte mindre?

– I grunden tycker och tror jag att just när det gäller scheman och schemaläggningsfrågorna så är det på arbetsplats­erna i samverkan som arbetstider ska bestämmas och förläggas.

Så ser det ut i din kommun

Arbetstider

Enligt Kommunals lokala fackliga före­trädare ökar varannan helg i hälften av kommunerna. Lenita Granlund tror, precis som Kommunal i Landskrona, att det tyder på en allt tajtare bemanning.

– Det har skruvats åt mycket mer och många medlemmar tycker kanske att det är bättre att jobba varannan helg för det blir mycket lugnare tempo och bättre scheman under veckorna i  stället för var tredje helg och sämre schema.

Men är verksamheterna för slimmade?

– Ja, jag tror att det är så.

SKL:s Agneta Jöhnk vill inte gå med på den beskrivningen.

– Möjligtvis om det blivit betydligt tyngre i äldreomsorgen, som hemtjänst­en till exempel. Men vi har inte fått signaler om att varannan helg skulle ha ökat.