Kommunal vill också säkerställa att ingen ska drabbas av minskad inkomst från sitt ordinarie jobb.

– För att fler ska ta på sig ansvaret att vara i beredskap måste det bli tydligare att ingen ska kunna förlora i inkomst. Det finns olika lösningar på det, men det förutsätter att arbetsgivarna är beredda att lösa frågan, säger Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund, enligt ett pressmeddelande.

På onsdagen överlämnade Kommunal sina avtalskrav till Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, samt Sobona (sammanslagning av Pacta och KFS). Nuvarande avtal löper ut på Valborgsmässoafton den 30 april.

Sommarens skogsbränder aktualiserade hur dåligt anpassat avtalet är för den typen av insatser. Kommunal kommenterar inte specifikt SKL:s och Sobonas utspel tidigare om att avtalet måste innehålla möjlighet till så kallade kombinationsanställningar, som till exempel undersköterska och brandman.

– Vi har inte diskuterat yrkandena än. Vi vet inte exakt vad de menar ännu, säger Kommunals ombudsman Susanne Gällhagen.

Kommunal håller med arbetsgivarsidan om att det måste bli lättare för kommunanställda att ta på sig ett uppdrag som deltidsbrandman men fokuserar på att arbetsgivarna måste skjuta till pengar och betala bättre för de uppoffringar som görs.

Kommunal kräver bland annat inför förhandlingarna att flexibiliteten och inskränkningen på individens fritid ska återspeglas i ersättningarna och kräver höjningar av nivåerna, men vill inte gå ut med hur mycket.

Facket vill också att kompetens och yrkesutveckling ska leda till högre ersättning, man vill också få tillbaka den skrivning som fanns tidigare om ersättning ska utgå för påbörjad timme.

Man yrkar också på en extra beredskapsersättning för dem som har beredskap utöver sitt ordinarie schema.

Och längre utryckningar ska ge höjd timersättning, enligt Kommunal som också vill se höjd ob-ersättning vid helgarbete.

I de yrkanden arbetsgivarorganisationerna gick ut med för en dryg månad sedan, säger man tydligt nej till kraftigt höjda ersättningsnivåer. ”Arbetsgivarna behöver tänka i andra banor, ett sätt är exempelvis att satsa på kombinationsanställningar”, slår SKL och Sobona fast.

Den 7 mars träffas parterna för ett första förhandlingstillfälle.