– Kombinationsanställningar ökar arbetsgivarnas möjligheter att rekrytera medarbetare även från andra yrkesgrupper, samt bemanna och planera beredskapskårernas verksamheter. Den här möjligheten och andra villkor som underlättar rekrytering av beredskapsbrandmän behöver finnas med även i det nya avtal som ska förhandlas fram, säger SKL:s biträdande förhandlingschef Jeanette Hedberg, enligt ett pressmeddelande.

Den här typen av anställningar finns i flera kommuner, bland andra Jönköping och Nordmaling. Nu vill arbetsgivarna att de ska regleras i det centrala avtalet så att det öppnar upp för fler kommuner att ha sådana tjänster.

SKL och Sobona har fastställt sina avtalskrav, nuvarande avtal löper ut i april. Förutom kombinationstjänster lyfter arbetsgivarna fram att man vill ha en lång avtalsperiod. Lönemässigt ska ”märket” följas.

Man säger nej till kraftigt höjda ersättningsnivåer, något som Brandmännens riksförbund, BRF, krävt för att fler ska vilja bli deltidsbrandmän. Här ser arbetsgivarna i stället kombinationstjänsterna som lösningen på rekryteringsproblemen.

Kommunal vill inte kommentera arbetsgivarnas avtalskrav innan förbundets egna yrkanden inför förhandlingarna behandlats i förbundsstyrelsen.