I dag finns ett undantag för plikten att ha tillstånd för kameror i tunnelbanan. Utredningen föreslår att kravet på tillstånd också ska tas bort i annan kollektivtrafik, till exempel på bussar, tåg, fartyg, på stationer, terminaler och flygplatser.
Regeringen ska nu skicka ut utredningsförslagen på remiss.