Verksamheten drivs av stadsdelsförvaltningen. Sedan skyddsstoppet har den på kvällstid bedrivits i andra lokaler eller utomhus.

Nu har säkerheten stärkts för att försöka förhindra att obehöriga kan ta sig in i Ungdomens Hus. Bland annat hålls dörrarna låsta. För att kunna passera in krävs låsbrickor. Det har skapats rutiner för besök och det har satts upp ny belysning kring huset.

Under tiden som Ungdomens Hus var stängt fick personalen gå en utbildning i att hantera extrema situationer, rapporterar SVT.