Hur räknas LAS-dagar på natten? Är det en per pass eller blir det två?

/ Tacksam för svar

Maria Hansson ombudsman på Kommunal

SVAR: Eftersom du inte skriver vilket kollektivavtal du omfattas av blir mitt svar inte helt säkert rätt. Men generellt gäller, att ett nattpass är just ett arbetspass. Svaret på din fråga är alltså att det räknas som en dag. Har du jour mellan arbete, så ­kallat jourpass, kan det i stället bli två dagar. I kollektivavtalet du omfattas av kan det framgå om det blir en dag eller två. Men skrivningarna är otydliga, så kontakta ditt lokala Kommunal, som kan hjälpa dig.