Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom slagit fast att Luleå Lokaltrafik måste betala det vitesbelopp som Arbetsmiljöverket kräver.

Bakgrunden är att Luleå Lokaltrafik i ett föreläggande ålagts att se till att varje gång en av deras bussar startar ska temperaturen vid förarplatsen vara tillräckligt varm, minst +5 grader mätt ovanför förarplatsen och 10 centimeter framför ryggstödet. Tilluften vid defrostermunstycket ska vara minst +10 grader.

Om dessa temperaturer underskrids kräver Arbetsmiljöverket att bussen omedelbart tas ur trafik och inte får användas förrän felet är åtgärdat.

Vid fyra tillfällen har bussarna varit kallare än tillåtet. Ändå har bussarna inte tagits ur trafik.

Luleå Lokaltrafik menar att de fyra kalla bussarna var undantag och att förarna brutit mot instruktionerna att ta dem ur trafik. Därför anser bolaget att det ska slippa betala böterna.

Förvaltningsrätten säger dock i sin dom att det inte finns något undantag för enstaka kalla bussar i Arbetsmiljöverkets föreläggande. Rätten säger också att det inte finns någon ursäkt om förare brutit mot instruktionerna att omedelbart ta kalla bussar ur trafik. Förvaltningsrätten påpekar att Luleå Lokaltrafik som arbetsgivare alltid har det yttersta arbetsmiljöansvaret och då måste se till att instruktionerna alltid följs.

Domen kan överklagas.