Arbetsmiljöverket kräver i ett föreläggande till Luleå Lokaltrafiks bussar, varje gång de startas för att sättas i trafik, har en lufttemperatur på minst +5 grader Celsius mätt ovanför förarplatsen och tio centimeter framför ryggstödet.

Tilluften vid defrostermunstycket ska ha en temperatur på minst +10 grader Celsius.

Dessa temperaturer får inte underskridas när bussen går i trafik. Om det sker måste bussen omedelbart tas ur trafik och får inte användas förrän felet är åtgärdat.

Varje buss ska dessutom ha en fungerande stolsvärme på förarplatsen.

Bolaget riskerar vite på 25 000 kronor varje gång som bolaget bryter mot ovanstående krav. Detta gäller med omedelbar verkan.

Senast den 1 november måste bolaget ha upprättat rutiner för regelbundna service- och funktionskontroller av bussarnas värmesystem, samt service och funktionskontroller när bussar mellan dessa kontroller har felanmälts.

Berörda skyddsombud ska ges möjlighet att medverka när dessa rutiner upprättas.

Bolaget ska också senast den 1 november ha upprättat skriftliga instruktioner för hur värmesystemet i varje typ av buss ska ställas in för att få önskad värmeeffekt. Instruktionerna måste finnas i varje buss och ges till varje berörd förare personligen.

Bryter bolaget mot dessa krav riskerar det 50 000 kronor i vite.

Under perioden den 1 november 2017 till den 30 april 2018 måste bolaget med hjälp av företagshälsovård eller annan extern resurs kontrollera temperaturen i bussar som används i trafik.

Arbetsmiljöverket kräver att mätningarna ska ske i bussar av olika tillverkare och årsmodeller. Mätningarna ska dokumenteras skriftligt.

Berörda skyddsombud ska ha rätt att medverka vid valet av extern resurs och vid kontrollmätningarna. Skyddsombuden ska även ha rätt att medverka vid beslut om vilka bussar som ska kontrolleras och vid vilka utomhustemperaturer kontrollmätningarna ska se.

Bryter bolaget mot något av dessa krav riskerar det ett vite på 50 000 kronor.

Arbetsmiljöverkets föreläggande kommer efter en anmälan från ett skyddsombud som gjort en så kallad 6.6a-anmälan till bolaget om värmen i bussarna. Skyddsombudet var inte nöjt med företagets svar utan vände sig till Arbetsmiljöverket.

Företaget har i kontakten med Arbetsmiljöverket lovat att genomföra mätningar av temperaturen vid förarplatsen, se till att varje förarstol har fungerande stolsvärme, att det finns rutiner för service och kontroller av värmen i bussarna samt att regelbundna kontrollmätningar ska genomföras under vinterhalvåret.

Dessa löften är utgör nu grunden i Arbetsmiljöverkets föreläggande.

Arbetsmiljöverket skriver i föreläggandet att i Luleå är det inte ovanligt med temperaturer utomhus på -25 grader Celsius. Det är därför viktigt med fungerande värme i bussarna för att undvika nedkylning samt urinvägs- och prostatabesvär bland förarna.

”Nedkylning av kroppen kan även ha betydelse för bedömningsförmågan och beslutsförmågan och därmed trafiksäkerheten. Avkylningen av kroppen påverkar också uthållighet, kraft och rörelser vilket gör att vi får svårare att rent mekaniskt handla på ett trafiksäkert sätt. Låga temperaturer i bussarna kan också påverka trafiksäkerheten genom att imma och is bildas på fordonets rutor som finns runt förarplatsen”, skriver Arbetsmiljöverket i föreläggandet.

I anmälan till Arbetsmiljöverket skriver skyddsombudet att bristerna med dåligt fungerande värme i bussarna har varit känt sedan länge utan att Luleå Lokaltrafik gjort tillräckligt för att lösa problemet. Under 2016 lämnades cirka 300 felrapporter som berörde värmesystem och tillsatsvärmen i bussarna.

Enligt skyddsombudet har förare tvingats begära bussbyte på grund av att det har blivit så pass kallt i bussarna att de inte kunnat fortsätta att köra, detta trots att förarna hade på sig jacka, täckbyxor och ibland även handskar och mössa.

Enligt skyddsombudet servas inte alla bussar som har felanmälts när värmen inte fungerar. Istället lämnas dessa bussar över på någon annan förare, på grund av bussbrist.

Arbetsmiljöverkets föreläggande gäller från och med nu och fram till den 30 april 2018. Arbetsmiljöverket förutsätter att Luleå Lokaltrafik följer kraven i föreläggande också kommande år.

Luleå Lokaltrafik har ännu inte tagit ställning till om bolaget ska överklaga Arbetsmiljöverkets föreläggande.

– Kraven i föreläggandet är rimliga. Men vi har redan börjat åtgärda det som Arbetsmiljöverket kräver. Inom kort ska vi ha ett möte med skyddsombuden för att diskutera hur vi går vidare för att se till att vi har fungerande värme i våra bussar, säger teknikchef Torbjörn Niemi.