– Vi har kaos så fort det blir vinterväglag i den här regionen. Situationen är alarmerande med tåg som inte går och bussar som inte rullar. Personalen kommer inte fram till depåer och garage. Därför borde vi skapa ett system så att människor som jobbar i kollektivtrafiken kan finnas i beredskap om läget kräver det.

Det är Jens Sjöström, oppositionsråd (S) för trafiken i regionen som föreslår att SL snabbutreder frågan om att bygga eller hyra befintliga bostäder nära depåer och garage som kan användas som beredskapslägenheter. På nästa trafiknämnd i februari sker en formell begäran om detta.

– Vi måste skapa en bättre beredskap för att få kollektivtrafiken att fungera även när det snöar. Kollektivtrafiken är en pulsåder för Stockholmsregionen. Förseningarna kostar 6-7 miljarder kronor årligen. Det är samhällskostnader som man kan undvika om man har en bättre beredskap, säger Jens Sjöström.

Han tror att beredskapen skulle kunna rymmas inom befintliga avtal och främst bygga på frivillighet.

– Med god kompensation för arbetstagaren de dagar på året det krävs. Vi får diskutera och förhandla detta. Samhällskostnaden kan bli betydligt lägre med schysta och bra avtal än med vad dagens förseningar kostar samhället. Kollektivtrafiken är en samhällsviktig funktion som måste upprätthållas, säger Jens Sjöström.

Moderaternas Kristoffer Tamsons är trafikregionråd i Stockholm och den som ansvarar för att kollektivtrafiken ska fungera. I ett skriftligt svar till KA ger han tummen ner till Socialdemokraternas förslag:

– Lösningen på dålig snöröjning är att kommunerna, Trafikverket och andra väghållare börjar ta sitt ansvar. Inte att låta deras brister gå ut över hårt arbetande bussförare och tvinga dem att bo i baracker vid depåerna bara för att det snöar, säger Kristoffer Tamsons.

Kommunals ombudsman Helene Grönstedt är inte heller positiv till förslaget, och menar att hon har medlemmarna bakom sig.

– Vi anser inte att det finns behov av särskild beredskap för bussförarna inom kollektivtrafiken. Problemen handlar om undermålig snöröjning och att bussarna inte håller måttet. Däremot skulle man kunna ställa krav redan vid upphandlingen att arbetsgivaren har erforderligt antal reservtjänster när det inträffar sådana här saker, säger Helene Grönstedt.

Robert Alf arbetar som bussförare i Stockholm och dömer ut förslaget helt:

– Det är ju inte bussförarna det är fel på. Vi har bussar som är omöjliga att köra på hala vintervägar samtidigt som snöröjningen fallerar. Beredskapslägenheter verkar lite over kill. Vi har inte ens vettiga personalrum. Och det blir ganska dyrt med lägenheter som bara används några gånger per år.

Han efterlyser istället en mer effektiv snöröjning och att prioritera framkomligheten för kollektivtrafiken i snöröjningen, vilket inte görs i dag när cykelbanor och trottoarer har företräde.

Förutom beredskapsbostäder tänker Socialdemokraterna i regionen driva frågan om personalbostäder för personal inom kollektivtrafiken. De har utan framgång försökt få till personalbostäder för sjukvårdspersonal. Den moderatstyrda ledningen i regionen är emot. Nu utökar de förslaget att också gälla bostäder för kollektivtrafikens yrkesgrupper. Det handlar om förare för buss, tåg och tunnelbana samt om teknisk personal.

– Det är en av flera insatser som behövs för att lösa personalbristen. Därtill måste yrkena bli attraktivare inte minst vad gäller arbetsmiljö och arbetstider. Det finns ett behov av att säkerställa kompetensförsörjningen inom kollektivtrafiken, säger Jens Sjöström.

Han menar att bostadssituationen i Stockholm hämmar rekryteringen av personal.

– Vi kommer att presentera utvecklade förslag om detta de närmaste månaderna. Vi kommer att föreslå att SL i samverkan med operatörerna utreder frågan. Det handlar om var bostäder kan byggas eller hyras och vi menar att ansvaret bör ligga på SL. Bostadsfrågan i dag är viktig. Vi vet att många garage saknar personal och detsamma gäller inom vården.

Kommunals Helene Grönstedt säger att det förstås är jättebra med bostäder, men att huvudfrågorna för att få människor till yrket handlar om förbättringar inom arbetsmiljö och arbetstider.