Det rapporterar Skånska Dagbladet. Medlemmen trängde sig först in på expeditionen i Medborgarhuset. De fackliga företrädare som var på plats upplevde situationen som mycket hotfull och använde personallarmet för att tillkalla väktare som kunde köra ut medlemmen. Detta efter att medlemmen sagt: ”Du ska abdikera, ångra att du blivit född. Jag ska utplåna ordföranden och hela styrelsen”.

Marie Persson är Kommunals lokalkontors chef i Skåne. Hon vill enligt Skånska Dagbladet inte svara på om det låg något missnöje bakom hoten från medlemmen.