Hamnarbetarförbundet har nyligen tvingats att varsla om riksomfattande stridsåtgärder gentemot Sveriges Hamnar och som träder i kraft den 23:e januari. Detta för att arbetsgivarsidan vägrar att teckna ett centralt kollektivavtal med Hamnarbetarförbundet. Istället ”erbjuder” de ett så kallat hängavtal till Transport.

Ett hängavtal är inget riktigt kollektivavtal eftersom det är en annan facklig organisation som äger det. Ett hängavtal för Hamnarbetarförbundet skulle innebära att de sålde fredsplikten och trots det inte får vara med i förhandlingar och göra överenskommelser samt att de skulle underordnas ett annat fackförbund.

Vi ger vårt fulla stöd till Hamnarbetarförbundet i deras rättmätiga kamp för grundläggande fackliga rättigheter. Hamnarbetarförbundets sammanhållning och mod är sannerligen beundransvärt. De riskerar något på riktigt när de tar till stridsåtgärder, exempelvis att förlora sina arbeten. Det är inte som de strejker som ibland arrangeras inom våra LO-förbund när vi ska förnya redan existerande kollektivavtal, som snarare kan liknas vid ritualdanser med arbetsgivarna.

I Hamnarbetarförbundet, med sitt utvecklade demokratiska tänkande, så agerar ledningen utifrån vad medlemmarna vill och har därmed stark legitimitet. I en nationell medlemsomröstning så gav 84 procent styrelsen mandat att ta till stridsåtgärder. Hamnarbetarförbundet är en genuint medlemsledd fackförening och ett fackligt föredöme.

Svartmålningen av Hamnarbetarförbundet har varit både saklös och smaklös.

Vi önskar att LO-ledningen skulle stödja Hamnarbetarförbundet och inte motarbeta dem. Det skulle stärka hela arbetarrörelsen istället för att som nu splittra den.

Hamnarbetarförbundets kamp är allas vår kamp!