Rättsfallen som fackförbunden drivit genom LO-TCO Rättsskydd år 2018 gav mindre ersättning tillbaka än de brukar.

Ersättningen är 30 procent lägre än året innan och den lägsta på åtminstone tio år, visar tidningen Arbetets genomgång av LO-TCO Rättsskydds årsstatistik genom åren.

Förklaringen är enligt LO-TCO Rättskydds chefjurist Dan Holke att antalet ärenden som gäller livränta minskat rejält de senaste åren.

– De stora beloppen blir just vid livräntor. Där kan det handla om miljonbelopp i ersättning i ett enda fall och antalet godkända arbetsskador har sjunkit dramatiskt de senaste åren, säger han.

De senaste tio åren har antalet livräntor som Försäkringskassan beviljat minskat med runt 80 procent, vilket Arbetet tidigare berättat om, och även antalet fall som överhuvudtaget prövas har minskat i ungefär samma takt.

Den främsta förklaringen är att när reglerna för sjukförsäkringen gjordes om 2007 försvann den rutinmässiga prövningen av huruvida arbetsförmågan var varaktigt nedsatt, vilket krävs för att få livränta.

– Det är tyvärr många som borde ansöka om livränta som inte gör det i dag. Det kan innebära att de förlorar väldigt mycket pengar, säger Dan Holke.

Samtidigt som ersättningen från avgjorda rättsfall minskat, fortsätter antalet nya ärenden som förbunden anmäler till juristerna att öka.

Förra året anmäldes 1 188 nya ärenden, vilket är den högsta siffran sedan 2012.

Hela ökningen beror på att antalet sjukförsäkringsfall ökat rejält.

– Det handlar om personer som fått nej på sin ansökan om sjukpenning. Oftast sker det efter 180 dagar när arbetsförmågan ska prövas mot det som kallas normalt förekommande arbete, och inte bara mot det jobb som den sjukskrivne faktiskt har.

De allra flesta fall som juristerna på LO-TCO Rättskydd driver kommer från LO-förbunden och det är också de som fått mest tillbaka.

Totalt har LO-förbunden och dess medlemmar fått dela på nästan 105 miljoner kronor förra året. Mest, 29 miljoner, har gått till IF Metall, som är LO:s näst största förbund. Kommunal som är allra störst fick betydligt mindre, 9 miljoner kronor, trots att förbundet hade fler avgjorda ärenden.

Enligt Dan Holke beror det på att Kommunal drivit en större andel sjukförsäkringsärenden som ofta ger mindre summor, och som kan vara svåra att vinna.

– Till viss del speglar det också lönerna i branschen. En vunnen livränta, som ju ska ersätta inkomstförlusten under lång tid, ger ofta betydligt mer för en industriarbetare än för Kommunals medlemmar, säger han.

Statistiken gäller bara de rättsfall som LO-TCO Rättsskydd har drivit åt förbunden. Flera fackförbund har även egna jurister som driver rättsprocesser.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.

LO-TCO Rättsskydd

LO-TCO Rättsskydd är Sveriges största juridiska byrå för arbetsrätt och arbetsskador. Byrån ägs av LO och TCO men anlitas även av vissa Sacoförbund.

Under 2018 fick juristerna in sammanlagt 1188 nya ärenden. 999 ärenden avslutades. Rättsfallen  som avslutades under året gav drygt 139 miljoner kronor i ersättning till fackförbunden och deras medlemmar.