Rapporten redovisar att 2017 var medellönen för arbetare i sektorn Kommun 23 900 kronor i månaden. De som arbetade inom Landsting tjänade något mer, i snitt 24 700 kronor i månaden.

Högst genomsnittslön hade tjänstemän inom sektorn Finans- och försäkringsverksamhet, 50 200 kronor i månaden.

LO:s rapport visar att medellönen per månad för arbetare var 26 500 kronor medan den för tjänstemän var 39 300 kronor, nära 50 procent mer.

Skillnaden har också ökat under de tre senaste mätbara åren 2015-2017. Under denna tid fick arbetare löneökningar på 6,7 procent medan tjänstemännens löner ökade med 7,6 procent.

Skillnaden i lön mellan kvinnor och män har minskat men fortfarande tjänar männen i snitt 5 000 kronor mer i månaden.