På måndagarna finns ofta inga arbetskläder att tillgå på grund av att det inte tvättas under helgerna. Måste jag då jobba i mina privata kläder? Eller kan jag neka att jobba tills arbetsgivaren har tvättat upp kläder?

/ Gillar ordning och reda

Peter Larsson ombudsman på Kommunal

SVAR: Du kan inte neka att utföra en ­arbetsuppgift, men vad jag förstår har arbetsgivaren dåliga rutiner för hur tvätt av arbetskläder ska ske. Jag tycker du ska prata med ditt skyddsombud, som i sin tur får ställa krav på arbetsgivaren att se över rutinerna för tvätt av arbetskläder.