Politiker vill att man ska jobba längre, vilket jag tänkte göra efter 65. Men jag blev tyvärr utbränd på jobbet och sjukskrevs i januari. Jag är fortfarande sjukskriven och eftersom jag varit sjuk så länge ringde jag AFA Försäkring och undrade om jag hade någon chans att få något bidrag. Men eftersom jag fyllt 65 fick jag inte det. Om det är legitimt att jobba till i alla fall 67 års ålder borde väl AFA också hänga med i den andan? Varför ska vi jobba längre och riskera att bli sjuka utan att få samma kompensation som många andra?

/ Undrande uska

Magnus Eriksson förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd

SVAR: Vid 65 år ändras rätten till många förmåner, men grundprinciperna för rätt till sjukpenning gäller även för försäkrade som fyllt 65 år. Det innebär att den som saknar arbetsförmåga till följd av sjukdom har rätt till sjukpenning. Dock, om en försäkrad fyllt 65 år och fått sjukpenning under 180 dagar får Försäkringskassan besluta att dra in sjukpenningen. Det är en motsvarighet till att den som är under 65 år ska prövas mot hela arbetsmarknaden efter 180 dagar.

Den som är över 65 kan i stället behöva ta ut pension om arbetsförmåga saknas. Enligt förarbetena till denna lagparagraf ska prövningen ske enligt liknande principer som gäller vid sjukersättning, det vill säga om den försäkrades arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt. Men kraven på försök med arbetsmarknadsutbildning, eller annan rehabilitering som tillämpas för yngre personer, har inte samma styrka för äldre. Vid 70 års ålder är reglerna strängare och för tid efter ingången av den månad när den försäkrade fyllt 70 år får sjukpenning lämnas under högst 180 dagar.

Du kan alltså ha rätt till sjukpenning fast du fyllt 65 år, men efter 180 dagars sjukskrivning prövar Försäkringskassan om din arbetsförmåga är stadigvarande nedsatt och kan i så fall säga nej.

AFA:s förmåner och ersättningar är framtagna i förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter. De följer ofta socialförsäkringens bestämmelser och åldersgränser. Enligt sjukförsäkring AGS-KL upphör ersättningen när den försäkrade fyller 65 år, vilket är framförhandlat. En eventuell ändring av villkoren ligger alltså på parternas bord att komma överens om.

Pensionsåldern i Sverige är fortfarande 65 år även om det ofta lyfts fram i debatten att den måste höjas. När det verkligen sker finns otaliga bestämmelser och lagar som rimligen måste anpassas till den nya åldersgränsen.