Valresultatet i september gjorde det inte bara svårt att bilda regering.

Arbetet har också stannat av i pensionsgruppen, där riksdagspartierna (utom Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet) diskuterar hur den klena allmänna pensionen ska stärkas.

Stilleståndet oroar LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson. Om partierna inte löser pensionsfrågan ”i närtid” tvingas parterna ”ta över huvudansvaret,” sa han i en intervju i Dagens Nyheter i november.

– Då tog jag upp frågan i LO:s styrelse. Att parterna skulle ta över – glöm det! säger Kommunals ordförande Tobias Baudin till tidningen Arbetet.

En rad fackförbund har i själva verket redan valt att avstå från löneökningar till förmån för ökade inbetalningar till tjänstepensionen, vilket Arbetet har rapporterat om.

För Kommunal är det inget alternativ, klargör Tobias Baudin.

– Kommunal måste kämpa för varje krona. Våra medlemmar har låga löner, osäkra anställningar och i många fall deltidsjobb. Det finns också ett starkt tryck från medlemmarna för sänkt arbetstid. Vi mäktar inte med att dessutom förbättra tjänstepensionerna.

Samtidigt hör oro för pensionen till de frågor Kommunals medlemmar oftast tar upp när de möter Tobias Baudin ute på arbetsplatserna.

– Sju av tio kommunalare blir fattigpensionärer. Även efter ett långt yrkesliv blir de beroende av garantipension och bostadstillägg, säger Tobias Baudin.

I december förra året gjorde politikerna i pensionsgruppen upp om höjda pensionsåldrar som huvudmetod för att säkra pensionerna.

Den andra möjligheten – att höja inbetalningarna till den allmänna pensionen – ska ”analyseras vidare”, enligt uppgörelsen.

Att pensionsgruppen inte satte ner foten och sa att pensionsavgifterna ska höjas var fegt, enligt Tobias Baudin, som anser att avgifterna behöver bli två procentenheter högre till att börja med, vilket är samma nivå som hela LO vill ha.

– Politikerna smet undan. Nu är valrörelsen över, och jag är rädd att de kommer att hoppa bock över den här frågan.

Pensionsgruppen duckar i ännu en central fråga, hävdar Tobias Baudin.

De svenska reglerna för sjukersättning (det som tidigare hette förtidspension) är bland de hårdaste i OECD. Det tvingar slitna arbetare att ta ut sin ålderspension i förtid.

– Om en 63-årig undersköterska som inte orkar jobba vidare kunde få sjukersättning och vänta med att ta ut pensionen tills hon fyller 67, så skulle det få stor effekt på pensionen, säger Kommunals ordförande.

Kommunal har inlett en egen utredning om hur pensionerna ska stärkas. En rapport med konkreta förslag ska bli klar till sommaren.

 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.