Alla ska kunna jobba heltid! Detta mantra är mål och mening för både politiker och fackförbund, även om det verkar svårt att genomföra. Den riktiga utmaningen och som de egentligen borde arbeta mot är att alla ska orka arbeta heltid.

Det finns avtal som reglerar veckoarbetstiden för alla som arbetar. För dem som jobbar dag och kväll inom vården är arbetstiden är 37 timmar per vecka. För oss som jobbar natt är den 36.6 timmar per vecka. Det är alltså en ytterst liten skillnad mellan dag och natt. Det finns dock några kommuner som gjort egna lokala avtal och sänkt veckoarbetstiden för natten ytterligare till 33 timmar per vecka, vilket är en mer rimlig veckoarbetstid för nattarbetare.

Att jobba färre timmar och fler nätter är absolut inget alternativ. Då blir det ännu fler nätter vilket ytterligare försvårar dygnsrytmen och möjligheten att återhämta sig mellan passen. Verkligheten gör att de flesta nattarbetare inte orkar jobba heltid, utan är deltidsanställda.

Det finns många undersökningar och forskning som påvisar problemen med att jobba natt och att det är emot kroppens naturliga vanor. Nattarbete ökar risken för allvarliga sjukdomar som exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar, depression och förkortar livslängden. Nattarbetet påverkar också fritiden, familjen och social samvaro. Dessutom ökar risken för arbetsskador.

Vad hade då arbetsgivaren tjänat på att vi sänker vår arbetstid på natten? Jo, friskare personal, mindre sjukskrivningar, kvaliteten blir bättre, färre tillbud och skador på jobbet. Och personalen blir gladare. Även för samhället i stort påverkar det då det även ökar kostnaderna för samhället när människor blir sjuka.

Därför kräver jag att Kommunal förhandlar fram att veckoarbetstiden för alla nattarbetare sänks ytterligare och att antalet nattpass per vecka har ett tak. Förslagsvis tre pass per vecka så att personalen får god återhämtning mellan arbetspassen.