Sverigedemokraterna stöder de länder som vägrar att skriva på det internationella avtal om migranters rättigheter som ska undertecknas den 10 december. Partiet tycker att avtalet går längre än FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

Markus Wiechel tillägger att människor ska ha rätt att söka asyl. Men att det ska ske i första säkra land, inte i Sverige när de som är på flykt redan har passerat ett antal säkra länder på sin väg hit.

FN:s deklaration innehåller även artiklar om rättigheter för kvinnor, lika lön för lika arbete, rätt till arbete med schysta villkor, bostad och social trygghet.

– Vi kan bli bättre, inte minst när det gäller lika lön för lika arbete, säger han.

Vänsterpartiet säger också att FN-deklarationen är grundläggande i deras politik.

– Det var en himla tur att den skrevs för 70 år sedan. I dag hade den inte gått igenom, säger Mia Sydow Möller, gruppledare i riksdagen och ledamot i konstitutionsutskottet.

Hon tycker att deklarationen kräver en generös asylpolitik.

– Sverige borde anta FN:s och ILO:s konventioner om migranters rättigheter, men också anta konventioner om ursprungsbefolkningens rättigheter och funktionsnedsattas rättigheter. Det är bra att barnkonventionen blir lag 2020, vi har lyft frågan flera gånger. Lika lön för lika arbete är också viktigt.

Migrationspolitik är den svåraste utmaningen när det gäller mänskliga rättigheter. Vi tar ett stort ansvar. Men vi kan inte göra det ensamma.

Fredrik Lundh Sammeli

Socialdemokraten Fredrik Lundh Sammeli, ordförande i Justitieutskottet, säger att FN:s deklaration är en tydlig vägledning som partiet följer i sin politik.

– Men vi kan göra mer när det gäller social trygghet, som bättre villkor i a-kassan och i sjukförsäkringen. Det ska finnas trygghet när livet förändras.

Han vill också att det görs mer för jämställdheten genom att kvinnor får lika lön för lika arbete och att kvinnors låga pensioner förbättras.

Fredrik Lundh Sammeli försvarar den skärpta asyllagstiftningen trots kritik mot att den strider mot FN-deklarationen.

– Migrationspolitik är den svåraste utmaningen när det gäller mänskliga rättigheter. Vi tar ett stort ansvar. Men vi kan inte göra det ensamma. Fler länder måste göra mer, säger han.

Fotnot: Läs hela deklarationen om mänskliga rättigheter här (PDF-format).