Det skulle vara möjligt att pressa ner arbetslösheten under sex procent, skriver LO-ekonomerna, om den ekonomiska politiken inriktas på att främja tillväxt och inte strama åt med finanspolitik och räntehöjningar.

LO-ekonomerna vill exempelvis att Riksbanken avvaktar med att höja räntan, också med hänvisning till den politiska osäkerheten på grund av det låsta läget i regeringsförhandlingarna.

De uppmanar också partierna att enas om reformer som de framförhandlade etableringsjobben, och att öka resurserna till kommuner och landsting, trots att ingen regering finns på plats.

Med en svagare tillväxt de kommande åren, räknar LO-ekonomerna med att arbetslösheten stiger till omkring 6,5 procent 2020 från dagens 6,3.