Sjuksköterskebristen på landets sjukhus är ett ständigt aktuellt problem. På Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm vill nu arbetsgivaren tillfälligt lösa problemet med att erbjuda sjuksköterskor och barnmorskor dubbel ob-ersättning på natten. Det gäller på slutenvårdsavdelningar där man har problem med att hålla alla vårdplatser öppna på grund av personalbrist. Till en början provas det under fyra månader.

– Vi har en utmaning på sjukhuset med stängda vårdplatser och vi ser att ett vakant nattpass för sjuksköterskor inom slutenvården kan få svåra konsekvenser. Vi har efter noga överväganden kommit fram till det här, säger Anna-Karin Samuelsson, HR-direktör på Karolinska Universitetssjukhuset.

Detta har fått Kommunal att protestera. Inte mot att sjuksköterskorna och barnmorskorna får extra ersättning, men att undersköterskorna och barnsköterskorna inte får det.

– Våra medlemmar känner att det här är inte okej, att det är lika jobbigt för mig att vara på den här arbetsplatsen på natten som för min kollega som är sjuksköterska, säger Catharina Häggbom, ordförande i Kommunals sektion på Karolinska Universitetssjukhuset.

Hon säger att arbetsgivaren även tidigare har behandlat yrkesgrupperna olika genom att ge lönetillägg till sjuksköterskor.

– Det är egentligen inte bättre men det blir så väldigt tydligt när en sjuksköterska och en undersköterska som jobbar samma nattpass och tar hand om samma patienter får så olika ersättning. Då tycker vi att arbetsgivaren säger att ni är olika mycket värda.

Catharina Häggbom varnar för att det kan leda till dålig stämning i arbetslagen. Hon tror också att det kan bli svårt för arbetsgivaren att backa efter fyra månader när det väl är infört.

– Och då kan det ju vara sjuksköterskor på avdelningar där man inte fått det här som blir förbannade och söker sig någon annanstans.

Men Karolinska Universitetssjukhusets HR-direktör Anna-Karin Samuelsson säger att det inte handlar om att undersköterskor värderas lägre.

– Vi tycker att det är väldigt olyckligt om man gör den tolkningen. Vi har många olika professioner inom vården och alla är oerhört viktiga för att leverera god vård till våra patienter. Man får absolut inte tolka det som att man är mindre värd och att vi inte vill satsa på undersköterskorna, säger Anna-Karin Samuelsson.

Men är det inte en värdering om ni ger den ena gruppen mycket mindre ersättning för nattpass än den andra?

– Det är redan i dag olika villkor för de olika rollerna och vi har också olika kollektivavtal. Det skiljer sig allt från i hur vi jobbar med löneöversyner till vilket ansvar och innehåll man har i sin yrkesroll. Jag hoppas att man inte ser det som att vi gör en oschyst värdering av de olika yrkena.