– En natt är en natt – oavsett befattning. Undersköterskorna är väldigt upprörda över att man gör skillnad mellan olika befattningar, säger Thomas Olsson, ombudsman på Kommunal Sydväst.

Runt om i landet höjer undersköterskorna sina röster mot orättvisa tillägg vid arbete på obekväm arbetstid. I region Jönköpings län har striden om tilläggen för nattpersonal pågått länge. Arbetsgivaren ser tillägget som ett rekryteringstillägg och menar att det handlar om tillgång och efterfrågan.

När regionen nu fattat beslut om att sjuksköterskor med nattarbete ska få 6000 kronor i månaden och undersköterskorna 3000 kronor i månaden för samma antal nätter, är det en fortsättning på att arbetsgivaren gör skillnad beroende av vilken befattning man har. Det nya beslutet betyder att både sjuksköterskor och undersköterskor får en höjning av nattillägget med 100 procent (från 1500 till 3000 kronor för undersköterskor och från 3000 till 6000 kronor för sjuksköterskor). Tilläggen ligger utanför den kollektivavtalade ob-ersättningen.

I tisdags lämnade undersköterskorna i region Jönköpings län över protestlistor med över 1000 namnunderskrifter från både undersköterskor, sjuksköterskor och andra för att bilda opinion i frågan. Mottagare var regionens HR-direktör Joakim Silva:

– Det här är ett rekryteringstillägg utifrån ett politiskt budgetbeslut vars grund är att det är svårt att rekrytera sjuksköterskor till natten. Undersköterskorna erhåller också ett tillägg som dock inte är lika högt eftersom vi där inte har samma personalbehov, säger Joakim Silva.

Han lämnar inte någon öppning för förändring:

– Nej, detta är vår inriktning. Vi ser det som en extrasatsning. Detta är ju vad vi som arbetsgivare erbjuder utöver kollektivavtalade ersättningar vilket betyder att både undersköterskor och sjuksköterskor får mer än avtalat.

Thomas Olsson från Kommunal säger att de med protestlistan i sig inte kommit närmare en förändring, men att det är viktigt att driva opinion i frågan.

– Nu tänker vi gå vidare och titta på frågan utifrån arbetsmiljöaspekten. Vi kommer att titta på en begäran om åtgärder, men vi är inte klara där än. Vi befarar att detta kommer att så split i arbetsgruppen och skada den psykosociala arbetsmiljön, att det blir osämja helt enkelt, säger Thomas Olsson.