Att det behöver rekryteras bussförare kommer inte som någon överraskning för Kommunal.

– Det har vi vetat länge, säger Mario Gavran, ombudsman på Kommunal.

Frågan är hur det ska gå till. Rapporten ”Tempen på bussbranschen 2018” visar att av sex av tio bussföretag har svårt att hitta bussförare.

– Från vårt håll behöver vi vara mycket tydligare med att berätta om de bra saker som finns i den här branschen. Vi och även journalister har ofta tagit upp problemen, som med hot och våld och stress, säger Mario Gavran.

Han säger att många medlemmar beskriver positiva saker och visar på en stark yrkesstolthet. Det handlar om ett yrke med mycket frihet och stort ansvar.

– Vi behöver bli mer behjälpliga med att skapa attraktionskraft. Vi ska prioritera god arbetsmiljö och en trygg arbetsplats. Löser vi det finns det mycket positivt.

Rapporten visar att var fjärde bussförare är över 60. Dessutom är få kvinnor, ungefär 14 procent.

– Många av de äldre förarna är våra medlemmar. Vi behöver få fler. Vi har ett avtal med Sveriges Bussföretag om yrkesintroduktion, men det har inte riktigt nått ut. Bussförare är ett yrke med rätt bra ingångslön på ungefär 25 000 kronor. Vi måste bli bättre på att förmedla det som är bra, säger Mario Gavran.

Transportföretagen vill att det ska gå att få CSN-lån för arbetssökande till att ta C- och D-körkort.

Transportföretagens rapport "Tempen på bussbranschen 2018"

Mellan 2018 och 2020 behöver bussföretagen anställa 7 300 förare.

Dessutom behöver företagen anställa många mekaniker och trafikledare.

Majoriteten av företagen har svårt att rekrytera. Ungefär 1 100 bussförare går i pension 2018 och 1500 mellan 2019 och 2020.

Här finns hela rapporten.