Rådet består av företrädare för LO, Svenskt Näringsliv och de privata tjänstemannafacken i PTK.
I ett pressmeddelande skriver de att organisationerna känner ett behov av att gemensamt göra ställningstaganden kring lagstiftning på EU-nivå. Detta på grund av den ökade omfattningen av initiativ som påverkar arbetsmarknadsområdet inom EU.