Rikssnittet för undersköterskor låg 2017 på 25 342 kronor, enligt KA:s granskning. Svalövs kommun stack då ut med en genomsnittlig lön på 23 779 kronor. Kommunen hävdade att detta inte stämmer och att lönerna ligger på en dryg tusenlapp mer. Men nu har ändå politikerna i Svalöv enats om att undersköterskorna i hemvården ska få 400 kronor mer i lön, rapporterar lokaltidningen.se.

Lönehöjningen gäller från den 1 oktober i år till den sista april nästa år och omfattar 50 anställda. Orsaken till beslutet är enligt kommunstyrelsen att förbättra möjligheten att rekrytera undersköterskor.

– Vi har halkat efter när det gäller lönesättningen för just den personalgruppen. Vi ser svårigheter med rekrytering framöver. Det handlar om att vara en attraktiv arbetsgivare för de anställda vi har idag i verksamheten, men också för de som vi vill attrahera framöver. Det är utifrån det som vi oss tvungna att göra denna anpassning, säger Fredrik Jönsson (C), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott, till lokaltidningen.se.

Men Liberalernas representant Torbjörn Ekelund är kritisk till åtgärden. Han kallar det en ”kortsiktig panikåtgärd” och tycker att kommunen istället bör se över den långsiktiga löneutvecklingen.