Deltidsbrandmännen är alldeles för få och många medier har rapporterat om hur det försvårar räddningstjänstens arbete i flera delar av Sverige. Bristen har varit särskilt alarmerande i år när den torra sommaren har fått skogar att stå i lågor över hela landet. Men bränderna kan också ha fått fler att inse hur viktigt uppdraget är och fler att vilja axla det. Vanligtvis tar Magnus Essner, brandmästare för räddningstjänst i beredskap i Umeå, emot ansökningar om att bli deltidsbrandmän från en eller två personer i månaden, efter bränderna har det kommit in 10-15 stycken.

– Det är många, många fler än vi brukar få in utan att ha gjort någon kampanj eller satsning på att värva. Nu har så många sökt sig till oss av sig själva. Det är ovanligt och jag måste dra slutsatsen att det beror på bränderna.

Han är glad över att så många har sökt och arbetar just nu med att fördela de sökande på de sex räddningstjänststationer som han har ansvar för. Där ska det göras en bedömning av hur många av dem som anmält sig som sedan verkligen kan bli deltidsman. Bland annat ställs krav på styrka och uthållighet, men också på att kunna inställa sig på sin station inom 5-6 minuter vid larm. De som bedöms lämpliga får utbildning innan de sedanplaceras på station. De nya brandmännen kommer att bli ett välkommet tillskott, men trots ökat antal anmälningar behövs det ännu fler.

– Det är ju alltid så att om det kommer två nya så slutar en annan. Har man varit deltidsbrandman i tjugo år kan det kännas som att man kan sluta med gott samvete när det kommer nya. Det är synd att förlora deras kunnande och rutin, för den behövs, men jag förstår dem.

En grupp som Magnus Essner gärna ser fler sökande från är kvinnorna. I Umeåområdet är tio procent av deltidsbrandmännen kvinnor i dag. Han skulle gärna se att de blev fler.

– Jag kan inte förneka att det är ett arbete där det krävs styrka, men det går att träna upp. Däremot är det viktigt att vara rätt person. Det handlar mycket om att ta hand om människor i kris och i behov av stöd precis som inom exempelvis äldreomsorgen.

Inför valet har flera partier gått ut och krävt fler utbildningsplatser för deltidsbrandmän. Det tror inte Magnus Essner personligen är någon lösning.

– Jag skulle hellre se att man gjorde något för att underlätta för arbetsgivare att ha deltidsbrandmän anställda. Små privata företag är ibland tvungna att gå ner i produktion när någon blir borta så länge som nu i sommar.

Det är inte bara ett problem för företag menar han.

– Det skulle också vara bra om det blev lättare för kommuner att låta sina anställda vara deltidsbrandmän. I dag är det svårt för många. Även om de enligt lagen ska få det, så går det inte att någon som arbetar natt ensam på en avdelning vid ett äldreboende åker på larm.